Ina Jakobsson, Tuula Aho ja Osmo Sounela.


Näyttelyn toteuttamiseen on saatu avustusta

Taiteen keskustoimikunnalta ja
Tampereen kaupungin kulttuurilautakunnalta.

Työryhmä haluaa kiittää

Kaikkia, jotka ovat avustaneet työpanoksellaan, tavaroillaan tai muisteluillaan näyttelyn tekemisessä.

Oman näkemyksensä näyttelyyn tuo
Tietyllä tavalla nuoriso-osasto.
Vasemmalta
Saara Piispa, Tytti Punkka ja Laura Väisänen.