Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Asunto-osakeyhtiö

Tyyppi asunto-osakeyhtiö edustaa kaikkia vuoden 1978 asemakaavan jälkeen rakennettuja monen asunnon rivija kerrostalokohteita, entisten vuok-rakasarmien nykytulkintoja. Pispalan arvonnousun vuoksi alueelle ei ole rakennettu uusia vuokrataloja eikä pienasuntokohteita, vaan moniasuntoiset kohteet ovat rivitalotyyppejä omine maantasosisäänkäynteineen ja pihamaineen. Pispalan pihojen alue on tyypistä varottava esimerkki, jossa sama yksitotinen suuri rakennustyyppi toistuu tasaisena alueen läpi. Tervetullut uusi talotyyppi olisi suhteellisen pieni, pienasunnoista koostuva kerrostalo, joka noudattaisi pispalalaista yksinkertaista ja komeaa rakennustapaa. Yksittäistoteutuksena talotyyppi saattaisi lisätä ympäristössään Pispalalle ominaista kaupunkirakenteen tiiveyden vaihtelua ja rikastuttaisi asukaspohjaa.

Moniasuntoinen asunto-osakeyhtiö pispalalaisittain rakennettuna kestää suurenkin rakennusmassan. Alla olevissa kuvissa vasemmalla vanha, oikealla uusi tulkinta.