Pispalan uusi kaava

Pispalan kaavoitusta pohjustavien työryhmien yhteinen tietopiste

 

Pispalan ilme

Pispalan ilme -työryhmä

Muistio 21.5.2008 PDF-muodossa

Pispalan Ilme –ryhmän kävelykierros 23.4.

Muistio

Kierroksella mukana: Ritva Ojalehto, Kaisa Uotila, Annele Virtanen, Irma Rantonen ja Riikka Rahkonen.

Kävelykierros 23.4. PDF-muodossa.

Muistioon liittyy kuvakooste, joka avautuu alla olevasta linkistä word-tiedostona. Kiertokävelyn kuvakooste.

Muistion laativat Annele Virtanen ja Riikka Rahkonen.

Pispalan ilme -ryhmän, kokous 4, 19.3.2008 klo 16-18

Kiertokävely Kirjastolta Tahmelaan Ansionkalliolle ja takaisin.

Muistio PDF-muodossa kuvien kanssa.

Muistion laativat Marita Sandt ja Riikka Rahkonen.

Pispalan ilme ryhmän kokous Rajaportin saunalla 20.2.2008

Paikalla: Marita Sandt, Annele Virtanen, Riitta Rahkonen, Veikko Niskavaara, Aarne Raevaara

Kokouksen kulku:

1. Kokouksen aluksi keskusteltiin ryhmän kokousmuistioiden laatimisesta. Tultiin siihen tulokseen, että pitäisi pyrkiä selkeämpiin, hieman kertovampiin kokousmuistioihin. Tällöin muiden kuin itse ryhmäläisten on helpompi seurata, mitä ryhmässämme keskustellaan. Tähän mennessä muistiot ovat olleet lähinnä kokoelma ranskalaisia viivoja, mikä johtunee paljolti siitä, että aiemmissa kokouksissa on lähinnä hahmoteltu ryhmän aihepiiriin kuuluvia asioita.

2. Kokouksessa mietittiin mitkä asiat ovat sellaisia johon ryhmän työskentelyssä pitäisi keskittyä. Jatkossa ryhmä keskittyy kaavoituksen kannalta oleellisiin asioihin joita ovat mm.

Rakennustapaohjeet: konsulttitoimiston (ks. myöhempänä) laatima ehdotus rakennustapaohjeiksi on nähtävissä syksyllä. Ryhmämme tulee kommentoimaan niitä.
Rakennusoikeusselvitys: myös tämä tulee syksyllä nähtäväksi ja ryhmämme tulee kommentoimaan ehdotusta. Yksi tärkeä asia ryhmämme mielestä on se, että kaavan tulisi olla sellainen, että annettua tehokkuuslukua/ muuta rakennusoikeutta rajoittavaa määräystä ei pystyisi kiertämään erilaisilla keinoilla (maan pinnan muodon muokkaus yms.).

3. Keskusteltiin rakennustapaohje-ehdotuksen tilasta. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen www.kolumbus.fi/arkkitehtitoimisto.lyytinen (HL) lähtee tekemään rakennustapaohjeita. HL esittelee teematyöryhmille rakennustapatyöohjeluonnosta ryhmätyötilaisuudessa keväällä. HL:n työn tuloksena on alustava rakennustapaohje Pispalaan ja Tahmelaan, joka on voimassa poikkeustapaharkinnassa rakennuskiellon aikana. HL on tehnyt myös Pispalan rakennustapaselvityksen vuonna 2005 (http://www.pispala.fi/pispafoorumi/kulttuuriymparisto/rakennustavat).

4. Kokouksessa nousi ilmaan ajatus siitä, että Haulitehtaalla voisi järjestää erillisen Pohjoisrinne –tilaisuuden, jossa käsiteltäisiin mm. Santalahden tilannetta. Mukaan keskusteluun olisi hyvä kutsua maanomistajat ja rakennusfirmat.

5. Ryhmä aloitti työskentelyn kartan kanssa. Eli karttaan merkittiin alueita, jotka oli ryhmitelty alla olevan listan mukaan

a. onnistuneet ja säilytettävät alueet
b. kehitettävät alueet
c. epäonnistuneet alueet

Pohdittiin myös sitä mikä tekee alueesta onnistuneen/epäonnistuneen. Päätettiin, että seuraavalla tapaamiskerralla tehdään kävelykierros, jonka varrella on yllä lueteltuja aluetyyppejä.

6. Seuraava kokous järjestetään 19.3. klo 16-18. Tapaamispaikka on Kirjastotalo, ja ohjelmassa on kävelyä, katselua ja kuvaamista.

Muistion laativat: Annele Virtanen ja Marita Sandt

Pispalan Ilme-ryhmän palaveri 23.1.2008

Pispalan Ilme-ryhmä, ryhmä 5

Palaveri 2

Rajaportin saunakahvila, 23.01.2008 klo 16.00

Läsnä: Irma Rantonen, Keskustelu ja tiedotusryhmä, Sirpa Mesimäki, (Pohjoisrinne), Ritva Ojalehto, Marita Sandt, Pertti Kaihari

-Pispalan pamaus-tilaisuuden aineistoa odotellaan. missä viipyy ? Kuka vastaa ? Kaihari selvittää Hannele Kuituselta ja Sakari Leinoselta.

-Kannanottojen ja julkilausumien toimittaminen pitäisi tehdä harkiten. Lausumat tulisi käydä läpi kaikkien ryhmien kesken.

-Onko läpikuljettava kaupunkipuistoväylä vielä realistinen ? Miten se etenee ?

-Myös pohjoisrinne tulisi käsitellä Pispalan ilmeessä, vaikkakin tulee pääasiassa kerrostaloja. huom. olisi tutkittava rinteeseen poikittain sijoitettavia matalahkoja ja porrasmaisia massoja.

-Vesistöä ei tulisi ajatella rajoittavana vaan laajentavana mahdollisuutena.

-Esim. Kurpitsatalon kohdalle voisi sallia laiturirakenteita jotka mahdollistaisivat aktiivista vesistön hyväksikäyttöä (kanootit, veneily, ym.). Mahdollisesti yleinen sauna ‘kansankylpylä’. (Esim. Hämeenkyrössä talviuimareiden sauna ja tuleva savusauna on rakennettu EU:n tukemana.

-Pienet hotellit saisivat olla sallittuja (vrt. Latviassa ‘5 huoneen hotellit EU-tuella).

-KaOs-hanke; kaupunki laittanut hakemuksen. Projektipäällikkönä Ulla Tiilikainen. Ympäristökeskuksen päätöstä odotellaan.

-Olemassa olevien talojen info-kylttejä tulisi sallia, tyyli yhtenäinen. Rakennuksilla tulisi olla ns. ylläpito-ohjeet. Vahvistaisi juuria omaan tonttiin ja rakennukseen.

-Riikka Rahkosen karttoja / kaavoja ei ollut käytettävissä

-Kasvimaa-alueet tulisi säilyttää koska se on merkittävä osa Pispalailmettä. Samoin puistoalueet tulee säilyttää.

-Tässä vaiheessa tulisi olla mahdollisimman aktiivinen koska tällä hetkellä luodaan pohjaa tuleville kaavaluonnoksille.

-Seuraavassa kokouksessa voisi tutustus alustaviin rakennustapaohjeisiin ja keskustella valitun konsultin kanssa.

-Kirjaston-Kujakollin-Hirvitalon-Kaupan seutu on viihtyisä ja vilkas keskus. Sillä alueella kaavoitettaville tonteille voisi olla hyvä paikka kansalaistalolle ja/tai hotellille.

-Huom. Pispalassa olisi tarvetta kunnolliselle kansalaistalolle.

-Huom. tiistaina 5.2.2007 Frenckelissä avoimet ovet klo 17-19. Kaavoittaja esittelee kaavatilannetta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

-Mineriittipintaisille taloille voisi ajatella jonkinlaista kannustinta jotta saataisiin lautapinnoille. Vrt Pispalanharju 42 johon syksyllä 2007 tehtiin tällainen remontti

-Voisiko joku miettiä kävelylenkin reittiä ? Olisi tarkoitus kuvata hyviä / huonoja kohteita

Pispalassa, 23.01.2008

Muistion vakuudeksi, Pertti Kaihari

Pispalan Ilme -ryhmän palaveri 12.12.2007

Pispalan Ilme-ryhmä, ryhmä 5

Palaveri 1

Pispalan kirjasto, 12.12.2007 klo 16.00

Läsnä: Veikko Niskavaara, Keskustelu ja tiedotusryhmä, Aarne Raevaara, Pohjoisrinne-ryhmä, Annele Virtanen, Ritva Ojalehto, Marita Sandt, Riikka Rahkonen, Tampereen kaupunki, Pertti Kaihari

Veikko Niskavaara toi tiedotusryhmän terveiset. Tiedotusryhmän kautta avataan nettisivut. Sopivat keskinäiset linkitykset. Niskavaara jätti rakennusoikeus-ryhmän muistion. Pyritään luomaan ryhmien välistä nettikeskusteluja.

-Pispalan pamaus-tilaisuuden jälkeen ilmeni negatiivista kirjoittelua.

-Voidaan ottaa kantaa muiden ryhmien

-Vaihtoehtoisia määritystapoja rakennusoikeuksien tulkintaan. Kikkailuja tulisi valvoa.

-Aluekohtaisia kaava- ja rakentamismääräyksiä.

-Ei jyrkkiä eroja alueiden välillä.

-Piharakennuksia, pihasaunoja, sivuasuntoja tms. voisi rakentaa ja näille määrätä kerrosala

-Seuraavaan palaveriin mukaan Aino Nissinaho

-Tietystä teemasta voisi valmistautua keskustelemaan kokouskohtaisesti

-Tarjouspyyntö lähetetään konsulteille alustavista rakennustapaohjeista (ks. Hanna Lyytisen raportti, luku 3). Seuraavat asiat tulisi huomioida:

Rakennusten sijoittaminen tontille
Rakennusten mittasuhteet ja koko
*massoittelu, korkeus
*ullakot
*rakennuksen ulkomitat
*maanpäälliset kellarit
*rakennustehokkuus
Julkisivut, julkisivumateriaalit ja listoitukset
Julkisivuvärit
Katto, kattoikkunat, räystäslinjat ja räystäät
Ikkunat, aukotus ja sovitus
Sisäänkäynnit, kuistit ja ovet
Pihavalaistus
Piharakennukset, katokset
Pihan pinnoitteet
Maaston muotoilu
Pihan rajaaminen, istutukset
Teknisten laitteiden sijoittelu
Rakennusten laajentaminen ja korottaminen
Suhtautuminen olemassa oleviin naapurirakennuksiin
Eri tyylisten rakennusten saneerausohjeet

-Rakennustapaohjeista luonnos kommentoitavaksi.

-Konsulttitoimistolle mahdollisuus toimittaa lisäajatuksia rakentamistapaohjeista.

-Mahdollisia tyyppi-/mallipiirustuksia.

Pispalassa, 12.12.2007. Pertti Kaihari

Työryhmien julkaisut

Viimeisimmät julkaisut