Pispalan uusi kaava

Pispalan kaavoitusta pohjustavien työryhmien yhteinen tietopiste

 

Ohje

Tämän sivuston sisältö jakautuu julkaisuihin ja kommentteihin.

Työryhmät ovat tuottaneet sivustoille julkaisuja, jotka voivat olla esim. kokousmuistioita, lausuntoja, vapaata pohdintaa jne. Julkaisut voivat sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä tai videoita.

Julkaisujen teemat jakaantuvat työryhmien mukaan.

Työryhmien julkaisut

Viimeisimmät julkaisut