Pispalan uusi kaava

Pispalan kaavoitusta pohjustavien työryhmien yhteinen tietopiste

 

Työryhmä: Rakennusoikeus

Rakennusoikeus-ryhmän kannanottoja

ALOITE PISPALAN KAAVOITUKSEN LOPETTAMISEKSI Kolmatta vuotta jatkunut päämäärätön, turha, kallis ja osalliset huomioimatta jättävä asemakaavoitus on syytä lopettaa. Pispalan asemakaavoituksen lopettaminen, pdf »

Rakennusoikeusryhmän kannanotot Pispalan asemakaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Asemakaavan uudistamisen selvitysaineisto oli nähtävillä 24.10.-21.11.2008. Selvitysaineisto oli laaja mutta sisälsi paljon virheitä ja korjattavaa. Toivomme esille tuotujen asioiden huomioimisen kaavoitustyön jatkossa.

LINKIT KAUPUNGILLE ANNETTUIHIN MIELIPITEISIIN

  1. Rakennustapaohje : “Karttakeppimäinen ohje ei sovi Pispalaan” »
  2. Rakennusoikeustarkastelu : “Rakentamismahdollisuudet säilytettävä” »
  3. Musetoimen rakennusinventointi-aineiston päivitys : “Näkökulmia museointiin ja pakkosuojeluun” (pdf) »
  4. Palaute koosteesta: KaOs analyysit 16.10.2008 TTY Edge kaupunkisuunnitelulaboratorio »
  5. Pispalan selvitysaineiston osa 1 Pirkanmaan maakuntakaava »
  6. Pispalan selvitysaineisto – Pispala suojelukohteet »
  7. Kaava alue II OAS kannanotto »

PISPALA VISIO JULKAISTU

Rakennusoikeus-ryhmän kokouksessa 19.4.2008 hyväksyttiin yksimielisesti Rakennusoikeus-ryhmän työryhmän kokoama Pispala Visio julkaistavaksi. Visioon on pyritty löytämään oikeanlaiset kompromissit asumisen, rakentamisen ja kulttuuriympäristön säilymiseksi Pispalan alueella. Toivomme, että julkaisu on ahkerassa käytössä Pispalalaisten, työryhmien ja kaavoittajan toimesta. ”Toivomme julkaisumme tulevan huomioiduksi Pispalan alueen kehittämispäätöksissä.”

Lataa visio tästä linkistä:

PISPALA VISIO JULKAISU (19.4.2008, pdf, 5mb)

Pispala Rakennusoikeus -ryhmä

Pispalan kulttuuriympäristön suojelussa tulee huomioida kiinteistönomistajien oikeudet. Rakennusoikeuden tulee olla sama joka tontilla, eikä rakennusoikeutta tulisi pienentää. Kiinteistön arvon tulee säilyä, eikä vanhan talon omistaja saa jäädä muita huonompaan asemaan. Kaavalla ei saa liikaa sitoa vanhojen talojen kunnostamista ja muutokset/laajentamiset tulee olla mahdollisia. Rakennuksen suojelu tulee tapahtua vain omistajan suostumuksella.

Kokouspäivämäärät

8.9.2011 To 18:00, Pispalan kirjastotalo

10.5.2011 Ti 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 24 materiaali, pdf »)

10.3.2011 To 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 23 materiaali, pdf »)

11.1.2011 Ti 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 22 materiaali, pdf »)

12.10.2010 To 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 21 materiaali, pdf »)

12.8.2010 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 20 asialista, pdf »)

10.6.2010 To 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 19 materiaali, pdf »)

27.4.2010 Ti 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 18 materiaali, pdf »)

23.2.2010 Ti 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 17 asialista, pdf »)

26.11.2009 To 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 16 materiaali alku, pdf » / 16 loppu,pdf »)

17.9.2009 To 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 15 materiaali , pdf » / Pöytäkirja 15, doc »)

12.5.2009 Ti 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 14 materiaali , pdf » / Pöytäkirja 14, pdf »)

24.3.2009 Ti 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 13 materiaali , pdf » / Pöytäkirja 13, doc »)

13.1.2009 Ti, 18:00, Pispalan kirjastotalo (Kokous 12 materiaali , pdf » / Pöytäkirja 12, doc »)

22.11.2009 La-Su Pispalan palapeli (Rakennusoikeus-materiaali, pdf »)

12.11.2008 Ke, 18:00, Pispalan kirjastotalo (pöytäkirja kokous 11, doc »)

8.10.2008 To, 18:00, Pispalan kirjastotalo ()

19.8.2008 Ti, 18:00, Pispalan kirjastotalo ()

8.7.2008 Ti, 18:00, Pispalan kirjastotalo (materiaali kokous 8, pdf »)

10.6.2008 Ti, 18:00, Pispalan kirjastotalo (pöytäkirja kokous 7, doc »)

19.4.2008 La, 12:00, Pispalan kirjastotalo (pöytäkirja kokous 6, pdf »)

10.4.2008 To, 16:15, Frenckelissä 2B (pöytäkirja kokous 5, pdf »)

4.3.2008 Ti, 18:00, Pispalan kirjastotalo (pöytäkirja kokous 4, pdf »)

6.2.2008 Ke, 18:00, Pispalan kirjastotalo (pöytäkirja kokous 3, pdf »)

11.1.2008 Ti 12:00, Pispalan kirjastotalo (pöytäkirja kokous 2, pdf »)

15.12.2007 La, 12:00 (pöytäkirja kokous 1, pdf »)

30.11.-1.12.2007 Pispalan pamaus (merkinnät, pdf »)

Yhteyshenkilö: Antti Ivanoff, laheta(at)anttiivanoff.com.

Pispala Kannanotot

Pispalan eri alueiden erilaiset kaavat

Rakennetuilla kulttuurihistoriallisesti merkittävillä alueilla kaavoituksen tehtävänä ei ole muodostaa uusia rakennusmassoja tai toisaalta poistaa niitä, eikä myöskään muodostaa uusia käyttötarkoituksia vaan ainoastaan vahvistaa olemassa olevia. Kiinteistön omistajia tulee kohdella yhdenvertaisesti koko Pispalan ja siihen kuuluvan Santalahden osalta, kunnallinen kaavoitusprosessi ei ole oikea paikka omaisuuden uudelleenjaolle. Pispalassa on perinteisesti myös rakentamattomia alueita: pienviljelysmaat, rantavyöhykkeet, puistoalueet. Rakentamista ei tule suunnata näille asukkaiden arvostamille tärkeille virkistysalueille, vaan ne tulee jatkossakin säilyttää yhteisessä käytössä.

Pispalan eri alueiden erilaiset rakennuskaavat (pdf)»

Tavoitteena ympäristön ja kulttuuriarvot huomioiva taloudellisilta vaikutuksiltaan neutraali uusi kaava Pispalaan “Ensisijaisesti asuintiloja – vähemmän kellareita, katoksia ja varastotiloja” -kannanotto

Suomalaisten yksityishenkilöiden varallisuus koostuu pääasiassa asuntovarallisuudesta, näin on tilanne myös Pispalassa. Uusi laadittava kaava ei saa laskea yhdenkään kiinteistön markkina-arvoa siihen verrattuna mitä se on ollut vanhan kaavan aikaan. Lakimuutoksista johtuen tulee uuden kaavan voimaantulo muuttamaan jo automaattisesti sitä mitä tontille on mahdollista rakentaa. Lähtökohtaisesti uudessa kaavassa tulee osoittaa vastaavien tilojen rakentamismahdollisuudet kuin aiemmin on ollut.

Asuintilat ovat arvokkaampia kuin varastotilat. Mikäli rakennusten massiivisuutta tai peittävyyttä on tarve rajoittaa, voidaan kaavassa lähteä myös siitä että kiinteistölle osoitetaan aiempaa suurempi tonttitehokkuusluku asuintilojen rakentamiseksi, mutta samalla vähennetään erikseen mahdollisuuksia tehdä kellareita, varastoja ja katoksia.

Kaavoittajan tulee huomioida myös se, että kiinteistöä ei voida tarkastella eristyksissä muusta ympäristöstään. Kiinteistön arvoon vaikuttavat myös sieltä avautuvat näköalat, lähinaapurien talojen sijoittelu sekä massoittelu, ulkoilualueet sekä virkistysalueet, alueelta löytyvät palvelut ja alueen liikennejärjestelyt.

Ensisijaisesti asuintiloja – vähemmän kellareita … (pdf)»

Pispalan rakennusinventointi – toinen kierros

Museotoimen suorittama Pispalan rakennusinventointi (2001-2003) sisältää lukuisia virheitä ja on puutteellinen eikä se ollut tavoitteiltaan, toteutukseltaan tai tuloksiltaan tarkoituksenmukainen. Museotoimen mielipiteen sijasta tulisi selvittää mitkä ovat Pispalalaisten mielestä ne kulttuurihistorialliset kohteet ja kokonaisuudet (ulkoilualueet, kadut, penkereet, näköalapaikat, talot) jotka tulisi säilyttää. Kiinteistön omistajien omia mahdollisuuksia päättää kiinteistönsä ja rakennustensa tulevaisuudesta tulee kunnioittaa. Mikäli uusi inventointikierros toteutetaan tulee siitä informoida kiinteistönomistajia etukäteen sekä antaa mahdollisuus korjata kerättyjä tietoja. Inventointi ei saa luokitella heikkokuntoisia rakennuksia pakolla säilytettäviksi, kiinteistön omistajan omat tavoitteet tulee huomioida. Uutta inventointia ei saa suorittaa puutteellisesti resursoituna, vaan se tulee tehdä kunnolla.

Rakennusinventointi-kannanotto (lue tästä koko kannanotto, pdf)»

Pirkanmaan Maakuntamuseo on antanut vastauksen Rakennusoikeus-ryhmän kannanottoon. Vastaus on luettavissa linkin kautta.

(Maakuntamuseon vastaus kannanottoon, pdf »)

Rantaväylä kannanotto

Rantaväylä kannanotto, allekirjoitettu 19.8. Rakennusoikeustyöryhmän kokouksessa.

Rantaväylä kannanotto (pdf) »

Muuta kiinnostavaa Pispala ja Tampere aineistoa / linkkejä

Ponsiehdotus Yhdyskuntalautakunnan kokoukseen 26.2. Pispalan rakennuskiellon jatkamisen yhteydessä hyväksyttäväksi (ei käsitelty) (Ponsiehdotus yhdyskuntalautakunnalle, pdf »)

Rahoitus ja suojeluun kannustaminen. Rakennusoikeus-ryhmän työryhmän artikkeli. 6.2.2008 (Rahoitus ja suojeluun kannustaminen, pdf »)

Uuden ja vanhan kaavan ero. Vuoden 2000 jälkeen vahvistettavissa kaavoissa tulee automaattisesti muutoksia rakennusoikeuden laskemiseen. Vastauksia aiheeseen liittyviin kysymyksiin 21.1.2008 (Muutokset jotka kaava automaattisesti aiheuttaa, pdf »)

Pispalaa koskeva kysely, luonnosversio 17.12.2008 (Pispalaa koskeva kysely, pdf »)

Pispala Visio – versio 0.4 luonnos 6.4.2008, Antti Ivanoff, Aarne Raevaara, Mårten Sjöblom, Juho Kuusinen.

Työhön osallistujat

Pispalan pamaus-tilaisuudessa muodostunut ryhmä

Ilona Vallenius, Osmo Lindfors, Antti Ivanoff, Mikko Luoto, Mårten Sjöblom, Leo Leppänen, Jorma Alastalo, Jouni Mäkinen (kaavoittaja), Arvi Sutelainen, Tuulikki Sutelainen, Tuula Harjuntausta, Tapani Harjuntausta, Niko Lehtonen, Marja Kaikkonen, Jyrki Holmala, Marjatta Mäkinen, Reino Heino

Myöhemmin ryhmään liittyneet

Aarne Raevaara, Antti Nikkilä, Veikko Niskavaara, Leea Ylitalo, Pekka Salmio, T. Mecklin, T.J Toinela, Irma Rantonen, Katja Wallenius, Eija Kattainen, Ulla Kettunen, Juho Kuusinen

HUOM: Ryhmän toimintaan osallistuminen ei tarkoita sitä, että jäsen olisi samaa mieltä asioista ryhmän muiden jäsenien kanssa. Ryhmässä on eri mielipiteitä edustettuna. Kannanotoissa on erikseen allekirjoitukset, jotka kertovat ketkä (ainakin) ovat kannanoton takana.

Työryhmien julkaisut

Viimeisimmät julkaisut