Pispalan portaat
Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu-sivun alta löydät Pispalan aluetta koskevia kaavoitukseen, alueen inventointiin ja muuhun Pispala-Tahmela-alueen suunnitteluun liittyviä linkkejä

Täältä löydät myös tietoa vaikutusmahdollisuuksista ja Tampereen kaupungin järjestämistä kuulemis- yms. tilaisuuksista.

Pispalalaiseen perinteeseen kuuluu osallistuminen ja vaikuttaminen omaan ympäristöön liittyviin asioihin.

Pidetään tätä perinnettä yllä!


Pispalan asemakaavan muutos

Keskustelualusta ja tietopankki

Pispalan kaavoitusta pohjustavien työryhmien ja osallisryhmien tietoarkisto. Sivustolta löydät asukastyöryhmien muistiot ja arviot tulevaisuuden Pispalasta. Avattu uusi osio, johon kootaan yhdistysten, muiden yhteisöjen ja yksityisten osallisten kaavaehdotuksista antamia mielipiteitä ja kannanottoja.

Kaupungin kaavoituksen Pispalasivut

Asemakaavan uudistaminen tehdään vaiheittainen ja osa-alueittainen ja se tulee kestämään useampia vuosia. Työ aloitettiin koko Pispalaa ja Tahmelaa koskevalla yleistarkastelu- ja esiselvitysvaiheella. Tehdyt selvitykset ja muu informaatio on koottu Tampereen kaupungin kaavoituksen Pispala-osioon.

Asukasosallistuminen

Pispalan kulttuuriympäristöohjelma

Tampereen ensimmäinen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma julkaistiin vuonna 2005. Ohjelma on kertomus Pispalan rakennetun kulttuuriperinnön suojelusta ja asukaslähtöinen keskusteluavaus siihen miksi Pispala tarvitsee uuden asemakaavan.

Pispala-aiheisia tutkimuksia ja selvityksiä

Esimerkki inventoinnista: Pispankatu

Pirkanmaan maakuntamuseo teki vuosina 2001-2004 Pispalassa rakennusinventoinnin. Siinä koottiin yhteen tiedot alueen ennen sotia rakennetusta ympäristöstä ja määriteltiin, mitkä kohteet tai alueet Pispalassa tulisi erityisesti pyrkiä säilyttämään. Inventoinnin ensimmäisen vaiheen loppuraportti pdf-muodossa

Pispalan rakennustavat

Pispalan rakennustavat -tutkimus on matka pispalalaisen rakentamisen dna:n, niihin perusominaisuuksiin jotka ovat tuottaneet monimuotoista ja rikasta miljöötä.

© Pispalan asukasyhdistys. Päivitetty 24.4.2017