Pieni punainen kirja,Pispalan  kulttuuriympäristöohjelma

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews

Pispalan kulttuuriympäristön arvot - Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

Pispala on yksi Suomen alueelta nimetyistä valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä.

Museoviraston määritelmän mukaan valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt esittelevät "rakennetun ympäristömme monimuotoisuutta ja tekevät tunnetuksi niitä rakennetun ympäristön osia, jotka parhaiten ja monipuolisimmin antavat käsityksen Suomen historiasta ja kehityksestä

Kulttuuriympäristökohteilla pyritään alueellisesti, ajallisesti ja temaattisesti monipuoliseen kokonaiskuvaan, jossa korostuu kansallinen ainutlaatuisuus ja korkeatasoisuus.

Koska kulttuuriympäristöjen valikoimaa hyödynnetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti eritoten maakuntakaavoituksessa, ovat kohteet yleensä laajempia alueita kuin yksittäisiä rakennuksia, ulottuen joskus yli kunta- ja maakuntarajojen." (www.nba.fi/fi/ kohteita)

Pispalan kultturiympäristön arvot - osassa pyritään hahmottamaan sitä miten eri hankkeissa Pispalan kulttuuriympäristöä on määritelty ja tuodaan esiin joitakin tapoja joilla kulttuuriympäristön arvoja on yritetty suojata.

Jakson loppupuolella nostetaan esiin asukkaiden näkökulma. Siinä keskitytään ohjelmatyön aikana kyselyin ja asukasiltojen keskustelujen kautta kerätyn aineiston esittämiseen ja asukkaiden kokemien arvojen kuvaamiseen.

Sivun alkuun