Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Aluetyypit

Selvitysalue on jaettu maastonmuotojen, ilmansuuntien ja tonttien ja katujen rakentamisperinteen mukaisiin osa-alueisiin, joiden sisällä rakentaminen on vanhastaan noudattanut samoja pääperiaatteita. Alueittain esitetään maisemalliset ominaispiirteet ja katujen, pihojen ja rakennusten rakentamisessa toistuvat piirteet. Huomio kiinnitetään erityisesti rakentamisen tiheyteen ja mittakaavaan.

Alueiden tyypittämisessä on kuitenkin syytä muistaa, että Pispalan rakentamisen ominaislaatuun kuuluvat moinimuotoisuus ja poikkeukset. Säännöksistä vapaa rakentamisen perinne on tuottanut poikkeuksellisen vaihtelevaa ympäristöä. Etenkin harjun rinteillä urbaani suljettu katu avautuu yllättäen huikeaan maisemaan, ja kadunsuuntaisten rakennusten väliin työntyy korkeana yksittäisen talon pääty rytmittäen hienosti katutilaa.