Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Johdanto - Pispalan rakennustapojen muutosten taustoja

Pispalanharju Ansionkalliolta kuvattuna. Lähde: Vapriikki kuva-arkisto