Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Rakennuselementit – rakennusosien rakennustavat