Hae tapahtumakoosteita

Pispalan asemakaavan uudistus edennyt II-vaiheeseen

Keskiviikkona 17.1.2018 esiteltiin kaavan II-vaiheen aineistot keskustelutilaisuudessa Haulitehtaalla. Kyseessä ovat kaavat nrot 8309 ja 8310. Kaava-aineistot nähtävillä Rakennuskulttuurikeskus Piirussa (Uittoyhdistyksen talo). Huomautuksien ja kommenttien esitysaikaa oli 8.2.2018 asti.

Pispalan asemakaavan uudistamistyössä ei tehdä hätäisiä johtopäätöksiä. Työ näet alkoi jo kymmenen vuotta sitten. Taistelu Pispalasta, kuten Aamulehti marraskuussa 2007 otsikoi, aloitettiin mittavilla asukaskonfrensseilla Pispalan Pamaus (2008) ja Pispalan Palapeli (2009).

Niissä koottiin kymmenkunta työryhmää ja perustettiin asukasosallistumisen tueksi erityinen KaOs-hanke. Hankkeen avulla syntyi lukuisia ehdotuksia ja näkemyksiä siitä mitä kaavauudistukselta halutaan ja toivotaan. Vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia - Pispalan kehityskuva tai visio (2010). Vision on tarkoitus olla viranomaistyön pohjana.

Sittemmin uudistustyötä on jatkettu viranomaisvoimin, arkisena puurtamisena, kaavamääräyksiä hioen, osallisia kuullen, vaiheittain, kaksi kaava-aluetta kerrallaan.

Vihdoin maaliskuussa 2017 ensimmäisen vaiheen kaksi kaava-aluetta (kartassa  nrot 8256 ja 8257) tulivat voimaan 13.3.2017. Samalla rakennuskielto on rauennut voimaan tulleiden kaavojen alueilla. Muutos koski 223 tonttia.

Taistelu Pispalasta. I-vaihe päättyi vaatimattomasti kuulutukseen AL:ssä.

II-vaiheessa noudatetaan I-vaiheen hyväksyttyjä periatteita

Nyt ollaan siis toisessa vaiheessa. Tämä vaihe kattaa alueet Pispalan valtatien varrella ja Ala-Pispalassa. Allaolevassa kartassa nrot 8309 ja 8310.

Nähtävillä olevat luonnokset on laadittu noudattaen ensimmäisten kaavojen myötä määriteltyjä, yhdyskuntalautakunnan hyväksymiä periaatteita vanhojen rakennusten suojelun, rakennusoikeuden määrän ja rakentamisen ohjauksen suhteen

Yhteensä noin 135 rakennukselle tulee luonnoksen mukaan suojelumerkintöjä. Suojeltavia rakennuksia saa käyttää normaalisti, suojelumääräykset eivät kohdistu rakennuksen sisätiloihin. Pihapiiri- ja arvoaluemerkinnät osoittavat arvokkaat kokonaisuudet. Niitä luonnoksissa on yhteensä 43.

III-vaihe alkanee vielä tämän vuoden puolella

Uudistuksen kolmasvaihe, eli pääasiassa Tahmela, alkaa sitten kun toinen vaihe on saatu päätökseen. Toisen vaiheen ehdotukset tullee yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn toukokuussa 2018. Näillä näkymin siis, esimerkiksi Tahmelan kasvimaita, Hirvitalon tonttia ja viereistä puistoa koskevat kaavamuutokset tulisivat esille vielä tämän vuoden puolella.

Pispalan kaavamuutoksen tavoitteena on edelleen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyttäminen. "Kaavamuutoksella otetaan hallintaan viime vuosikymmenten villiä rakentamistapaa, joka on tuhonnut alkuperäisiä arvoja", sanoo arkkitehti Minna Kiviluoto Aamulehdessä (26.2.2017).

Nyt käsittelyssä olevan II-vaiheen tarkistetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä koko valmisteluaineisto löytyy >> kaupungin kaavasivuston Pispala-osion alta

© Asko Parkkonen