Näille sivuille on koottu valokuvia Pispalasta 1960-luvun lopusta 1980-luvun loppuun. Kuvat eivät tietenkään kata koko pispalalaista elämänmuotoa tältä ajalta, vaan ovat pikemminkin esimerkinomaisia näkymiä tuohon aikaan. Monet elämänalueet ovat kuvien puuttumisen vuoksi jääneet kokonaan ulkopuolelle. Kokoelmaa voi näiltä osin myöhemmin täydentää ja parantaa.

Sivujen käytöstä:
Kuvia voit hakea joko karttapohjalla olevien pisteiden avulla (karttahaku) tai kirjoittamalla haettavan termin (nimen, osoitteen tms.) sanahakuun. Karnevaalihaku toimii siten, että valitsemalla valikosta halutun vuoden voit selata ko. vuoden karnevaalikuvia.


Tekijät: Jarmo Mäkilä ja Osmo SounelaSähköposti: pispala.historia[at]gmail.com

Tekijät haluavat kiittää seuraavia:

  • Alfred Kordelinin rahastoa tuesta verkkosivujen tekemiseen
  • Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastoa tuesta valokuvien keräämiseen
  • Tampereen yliopiston Musiikintutkimuksen laitosta Erkki Ala-Könnin valokuvista.
  • Tampereen kaupungin paikkatietotuotantoa karttapohjasta
  • Kaikkia niitä, jotka ovat antaneet valokuviaan ja tietojaan käyttöömme