Asukasyhdistyksen hallitus

Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan ja siihen valitaan viidestä kahteentoista jäsentä sekä varajäsenet. Pispalan asukasyhdistys ry:n hallitus:

Asukasyhdistyksen sähköposti: pispalanasukas@gmail.com

Pispalan asukasyhdistys ry.
sähköposti: pispalanasukas@gmail.com