Yhdistyksen toiminta

Pispalan asukasyhdistys ry. vaalii Pispalan kulttuuri-ja asumisympäristöä, ja pyrkii pitämään sen ihmisystävällisenä ja viihtyisänä sekä säilyttämään sen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden.

Pispalan asukasyhdistys ry.
sähköposti: pispalanasukas@gmail.com