Punainen Pispala

Työväentalo 1950-

  • Pispalan työväentalolla pidettiin poliittisia tilaisuuksia, järjestöjen kokouksia, näytelmäesityksiä, iltamia ym

1951

  • Työväenyhdistys Taisto myi talon SDP:n kunnallisjärjestölle

1958

  • Pispalan Työväennäyttämön 25-vuotisjuhla: 'Roinilan talossa'

1962

  • Pispalan työväentalo myytiin rakennusliikkeelle ja purettiin

Pispala 1950-luvun jälkeen

Sodanjälkeisen kiihkeän toiminnan ajan jälkeen poliittinen elämä Pispalassakin tasaantui. Kommunistien järjestöt olivat suurimpia ja niillä oli jatkuvasti suuri vaikutus alueen elämässä. Niissäkin toiminta painottui entistä enemmän kokouksissa istumiseen ja vaalien alla tehtävään työhön.

1970-luvun radikalisoituminen toi kommunistien järjestöihin paljon nuoria ja vireytti niiden toimintaa. Myös sosialidemokraattien osastoihin tuli uusia nuoria jäseniä, jotka toivat uutta potkua niidenkin elämään.

Samaan aikaan alkanut Pispalan asukaskannan muuttuminen vei alueelta työväenpuolueiden perinteistä kannattajakuntaa, työssäkäyviä perheitä. Pispalaan jäi eläkeläisiä, jotka pysyivät loppuun saakka, ja opiskelijoita, jotka vaihtuivat parin vuoden välein.

Kommunistien toiminta lakkasi 1980-luvun lopussa SKP:n lakkauttamisen yhteydessä. Sen jälkeen ei alueella ole toiminut sosialidemokraateista vasemmalla olevaa perusjärjestöä. Sosialidemokraattien toiminta sen sijaan on jatkunut: Pispalan työväenyhdistys ja Tahmelan työväenyhdistys toimivat edelleen.