Punainen Pispala

Työväentalo 1931-1940

1931

 • Työväen järjestönuorten liiton Pispalan osasto lakkautettiin

1932

 • Pispalan Työväenyhdistys lakkautettiin Pirkkalan käräjäoikeuden päätöksellä 23.4. ja sen omaisuus määrättiin valtiolle
 • Monia muitakin pispalalaisia työväenjärjestöjä lakkautettiin
 • Työväentalo pakkohuutokaupattiin elokuussa, jolloin Oy Pispalan Kannas osti talon 200 000 mk:lla.
 • Työväen urheiluseura Pispalan Tarmo perustettiin 22.8.
 • Työväentalo avattiin uudelleen lokakuussa

1933

 • Näyttämötoiminta käynnistyi uudelleen nimellä Pispalan Työväen Näyttämö
 • Maaliskuussa juhla Karl Marxin kuoleman 50-vuotismuistoksi
 • Näyttämötoiminta käynnistyi uudelleen nimellä ’Pispalan Työväen Näyttämö’

1937

 • Talo vuokrattiin sos.dem. työväenyhdistykselle ja Pispalan sos.dem. työläisnuoriso-osastolle

1938

 • Työväentalo vuokrattiin neljälle toimivalle järjestölle: Työväenyhdistykselle, sos.dem nuoriso-osastolle, Pispalan Tarmolle ja Sekakuorolle

1939

 • Talo luovutettiin kertausharjoituksiin 13. lokakuuta alkaen

1939-40

 • Talo oli kylmillään, miehet rintamalla ja tanssikielto

Pohjois-Pirkkalassakin jäivät kommunistit pois valtuustosta

Pohjois-Pirkkalan kunnanvaltuuston kokoukseen eilen oli saapunut 10 valtuuston kommunistijäsenestä 6, joista 1 heti kokouksen alussa, Viljo Lehto, pyysi eroa valtuuston jäsenyydestä. Tämä hänelle myönnettiinkin. Kaikkien muiden ryhmien jäsenet olivat saapuvilla, lukuunottamatta yhtä sos. demokraattia. Kokoukseen oli saapunut n. satakunta paikkakuntalaista seuraamaan kokouksen menoa

Kokouksen alussa ulkopuolella esityslistan esiteltiin valtuustolle t.k.1 pnä pidetyn kansalaiskokouksen nimessä pöytäkirja ja kirjelmä, jossa vaaditaan kommunistisia valtuuston jäseniä eroamaan valtuustosta ja muista kunnan luottamustoimista. Asiasta piti ensimmäisen puheenvuoron valtuutettu K.H.Ritala, joka vedoten vastahyväksyttyihin kunnallislain muutoksiin, joilla kommunistit estetään ottamasta osaa kunnallisiin luottamustoimiin, ilmoitti porvarillisten valtuuston jäsenten olevan sitä mieltä, että kommunistien olisi yleisen edun ja rauhan pysymisen kannalta heti jätettävä paikkansa valtuustossa.

Kommunisteista käytti puheenvuoron Saari, joka sanoi ettei hänen tietensä Pohjois-Pirkkalan kunnanvaltuustossa ole ainoatakaan kommunistia. Edelleen hän mainitsi, että jos kommunisteilla tarkoitetaan sitä ryhmää, johon hän kuuluu, niin siinä erehdytään, sillä he ovat valitut valtuustoon työläisten äänillä

Tämän jälkeen sai puheenvuoron tuomari Laitinen lausuen seuraavaa: Korkein oikeus on päätöksellään marrask. 16 pnä 1925 yhdenmukaisesti hovioikeuden asiasta aikaisemmin antaman päätöksen kanssa selittänyt, että kommunistinen puolue, joka silloin nimitti itseään Suomen työväenpuolueeksi, oli perustettu tarkoituksella väkivalloin kumota Suomen voimassaoleva hallitusmuoto ja yhteiskuntajärjestys ja asettaa sen sijalle köyhälistön vallan työväen neuvoston järjestelmän muodossa sekä tuominnut syytteessä olleet puolueen toimihenkilöt valtiopetoksen valmistelusta tahi avunannosta valtiopetoksen valmisteluun vapausrangaistuksiin ja määrännyt mainitun puolueen lakkautettavaksi. Laillisen tutkimuksen ja tuomion kautta on näin tullut todetuksi, että kommunistinen puoluetoiminta, kulkekoon se minkä nimen varjossa tahansa, on rikollista ja valtakunnan turvallisuutta vaarantavaa ja kun tämän johdosta kansanvaltaiseen oikeusjärjestykseen perustuvaa vapauttamme kannattavat ihmiset alkoivat käydä rauhattomiksi kommunistien yhä jatkuvan rikollisen toiminnan johdosta, on lainsäätäjä ryhtynyt asettamaan sulkuja tälle valtio- ynnä maanpetokselliselle toiminnalle ja mm. muuttaen kunnallista vaalilakia lailla viime heinäk. 31 p:ltä säätänyt, etteivät puheenalaiset rikolliseen puoluetoimintaan osallistuneet henkilöt eli kommunistit ole vaalikelpoisia valtuustoihin tai muihin kunnallisiin luottamustoimiin. Kun näin ollen on aivan luonnollista, että näiden samojen henkilöiden eli kommunistien osallistuminen kunnalliseen elämään on myöskin nykyään, ennen kuin heidät uusien vaalien kautta valtuustoissa tapahtuvan kokoonpanon järjestelyissä voidaan siitä estää rikollista sekä yhteiskunnalle ja erikoisesti kunnalliselle elämälle turmiollista ja lain hengen vastaista kuin myöhemminkin, minkä vuoksi sitä on ryhdyttävä kaikin laillisin keinoin jyrkästi vastustamaan. Esitettyyn viitaten pyydän minä kannattaen kirjelmässä esiintuotujen valtuuston kommunistijäseniin kohdistettujen vaatimusten täyttämistä lausua sen hartaan toivomuksen ja kehoituksen, että kyseenalaiset henkilöt ottaisivat vaarin ajan merkeistä ja itse tekisivät asiassa aloitteen esittämällä valtuustolle eronpyyntönsä ja poistumalla valtuuston istunnoista, koska tällainen menettely olisi omiaan heidän taholtaan osoittamaan, että hekin nyt, kun heidän täytyy olla täysin tietoisia puolueensa rikollisista tarkoituksista, vihdoin hylkäävät nämä rikolliset vehkeilyt ja täten avustavat sen rauhan palauttamista yhteiskuntaan, jonka he vakavasti ovat häirinneet julkisessa toiminnassaan yleensä ja myöskin täällä valtuuston asiain käsittelyssä.

Asiasta ei valtuusto tehnyt mitään päätöstä, ainoastaan edellä oleva selonteko päätettiin ottaa pöytäkirjaan. Vain kolmen vartin kuluttua valtuuston kokouksen alkamisesta otti valtuusto kahviloman, jolla ajalla kommunistit ilmoittivat luopuvansa valtuustosta ja poistuivat valtuuston kokouksesta eivätkä sinne enää tämän jälkeen saapuneet. Tämän jälkeen poistui myöskin yleisö kokouksesta. Seurahuoneen katolle vedettiin heti tämän jälkeen Suomen lippu. Sen jälkeen jatkettiin kokouksen muiden asiain käsittelyä.

Sivun alkuun