Punainen Pispala

Työväentalo 1941-1950

1941- 43

  • Talo oli kylmillään talvet, käyttö vähäistä

1943

  • Talo oli kesän inkeriläisten pakolaisten sijoituspaikkana
  • Syksyllä talo vuokrattiin R.V.S.-paperi Oy:lle, biljardisali jäi järjestöjen kokoushuoneeksi

1944

  • Toiminta vilkastui, kun miehet palasivat sodasta
  • Runsaasti uusia järjestöjä perustettiin
  • Pispalan Kommunistinen yhdistys perustettiin 21.12.

1945

  • R.V.S.-paperi Oy:n vuokrasopimus sanottiin irti, työväentalo luovutettiin järjestöjen käyttöön 1. helmikuuta
  • Eduskuntavaalit 15-16.3, talolla vaalitilaisuuksia
  • Pispalan Kannas Oy myi talon Työväenyhdistys Taistolle

1946

  • Työväen Näyttämön 'Korven kasvattia' esitettiin neljä kertaa

Pispalan järjestötoiminta

Sos.-dem. järjestöt ovat suorittaneet rakentavaa ja tuloksellista työtä

Sosialidemokraattisella järjestötoiminnalla on Pispalassa vanhat perinteet. Juhliihan paikkakunnan vanhin työväenjärjestö Pispalan Sos.dem. työväenyhdistys huomenna neljännesvuosisataista olemassaoloaan. Jäsenistä ovat useat vanhoja veteraaneja, jotka ovat olleet mukana työväenliikkeessä sen alkuajoista lähtien. Tämä on lyönyt leimansa myös yhdistyksen toimintaan, joka on ollut rakentavaa ja tuloksellista. Sodan jälkimeininkeinä käytiin useissa maamme työväenyhdistyksissä joskus ehkä ankaraakin pyykinpesua kommunistisen uusdemokratian merkeissä, mutta nämä mainingit eivät pystyneet suurestikaan järkyttämään yhdistyksemme sisäistä rauhaa, koska jäsenistö on omaksunut sosialidemokratian aatteen johtotähdekseen.

Paitsi puolueen piirissä tapahtuvaa järjestötoimintaa on yhdistyksen taholta myös kiinnitetty huomiota paikallisiin oloihin ja varsinkin lukuisiin epäkohtiin ja puutteellisuuksiin läntisellä liitosalueella. Ilmenneistä epäkohdista on tehty esitykset asianomaisille viranomaisille. Samoin on yhdistyksen ansioksi luettava siirtolapuutarhan perustaminen Raholaan, joka on jo toteutumisvaiheessaan.

Yhdistyksen toiminta siis tähtää aatteellisen järjestötoiminnan ohella myös huomattavalta osaltaan paikallisten epäkohtien korjaamiseen. Olisikin sen tähden toivottavaa, että läntisen liitosalueen sosialidemokraattisesti ajattelevat asukkaat tukisivat yhdistyksen toimintaa liittymällä siihen jäseniksi, jolloin toiminta kävisi entistä laajemmaksi ja parempia tuloksia tuottavaksi. Yhdistyksen ripeästi toimivassa naisjaostossa tarjoutuu näille kiitollinen tilaisuus kaikkien naisten sydäntä 1ähekkä olevien kysymysten .käsittelyä opintokerhon ym. muodossa. Jäseniksi ovat tervetulleita niin naiset kuin miehetkin, sillä molempien mukanaoloa tarvitaan vietäessä sosialidemokratian vapauttavaa aatetta toteutumistaan kohti.

Yhdistyksen alaisena toimii myös lastenosasto Päivän Nuoret . Tämä vanhemman puolueväen tukema järjestö on toiminut tuloksellisesti paikkakunnan työläislasten kasvattajana ja henkisenä kohottajana. Toiminta sivuaa läheisesti kaikkia lasten harrastusalaan kuuluvia asioita, kuten lauluja, leikkejä, näytelmiä ja retkeilyä, joissa jokainen mukanaolija voi kehittää yksilöllisiä taipumuksiaan.

Myös sosialistisella nuorisolla on Pispalassa oma järjestönsä: Pispalan Sos.-dem. Työläisnuoriso-osasto. Se perustettiin 193O-luvun alkupuolella lapualaisterrorin maassamme parhaillaan vallitessa. Huolimatta tästä epäedullisesta ajasta - tai ehkä juuri siitä johtuen - toiminta pääsi heti hyvään vauhtiin nuorison aktiivisuuden ja innostuksen ansiosta. Niinpä osasto onkin puolentoista vuosikymmenen pituisen olemassaolonsa aikana voinut merkitä tililleen huomattavia saavutuksia työläisnuorison henkisenä ja aatteellisena kasvattajana. Osaston toiminta tarjoaa jäsenilleen tilaisuuden nuorison kaipaamaan itsensä tehostamiseen ja kehittämiseen monin eri tavoin. Toimintapiiriin kuuluu ohjelmallisten kokousten ja illanviettojen ohella myös opintokerho- ja vieläpä musiikkikerhotoimintakin sekä vilkas kanssakäyminen lähiseudun muiden nuoriso-osastojen kanssa. Työläisnuoriso on Pispalassa, niin kuin muuallakin, ottanut ohjeekseen totuuden: Tämän päivän nuoriso on huomispäivän kansa ja toimii määrätietoisesti paremman tulevaisuuden luomiseksi.

Nuorin Pispalassa toimivista sos.dem. järjestöistä on Pispalan sos.-dem. Toveriseura. Se näki päivänvalon vuoden 1945 keväällä, joten se käytännöllisesti katsoen ottaa vasta ensimmäisiä askeleitaan yhteisessä rintamassa. Toiminta, joka aluksi näytti hyvinkin lupaavalta, on nykyään ollut pikemminkin hiljaiseloa, pääasiassa aktiivisten jäsenten paikkakunnalta muuton takia. Mutta koska sosialidemokratia koko maassa on voimakkaassa nousussa, niin se ehkä myös vaikuttaa järjestöömme, joten se taas kantaa oman kortensa yhteiseen kekoon.

Näiden järjestöjen yhteisesti muodostamana keskuselimenä toimii vielä Pispalan Työväenyhdistys "Taisto". Sen tehtävät ovat yksinomaan taloudellista laatua ja koskevat Pispalan työväentalon hallintaa ja siitä johtuvia toimenpiteitä. Tämä keskusjärjestö perustettiin vuoden 1945, jolloin pulavuosina Pispalan Kannas Oy:n haltuun joutunut työväentalo ostettiin jälleen paikallisille sos.dem. järjestöille.

Vaikka työväentalomme onkin jo vanha ja nykyisiä vaatimuksia ehkä vastaamaton, tarjoutuu sen suojissa kuitenkin tilaisuus työväen järjestö-, sivistys- ja urheilutoiminnallekin. Toimiihan talossamme poliittisten järjestöjen lisäksi - joita myös on vasemman käden veljillä - lukuisa joukko ammattiosastoja sekä aktiivisesti toimivat työväen näyttämö, sekakuoro ja voimistelu- ja urheiluseura. Uutta ja ajanmukaisempaa työväentaloa kaivattaisiin Pispalaankin, mutta sen saamiseen ei nykyoloissa ole mahdollisuuksia, joten on tyydyttävä toimimaan edelleenkin vanhan ja jo tutuksi käyneen talomme suojissa.

E.P.
Kansan Lehti 24.4.1948