Punainen Pispala

Työväentalo 1941-1950

1941- 43

  • Talo oli kylmillään talvet, käyttö vähäistä

1943

  • Talo oli kesän inkeriläisten pakolaisten sijoituspaikkana
  • Syksyllä talo vuokrattiin R.V.S.-paperi Oy:lle, biljardisali jäi järjestöjen kokoushuoneeksi

1944

  • Toiminta vilkastui, kun miehet palasivat sodasta
  • Runsaasti uusia järjestöjä perustettiin
  • Pispalan Kommunistinen yhdistys perustettiin 21.12.

1945

  • R.V.S.-paperi Oy:n vuokrasopimus sanottiin irti, työväentalo luovutettiin järjestöjen käyttöön 1. helmikuuta
  • Eduskuntavaalit 15-16.3, talolla vaalitilaisuuksia
  • Pispalan Kannas Oy myi talon Työväenyhdistys Taistolle

1946

  • Työväen Näyttämön 'Korven kasvattia' esitettiin neljä kertaa

Vaalityötä Pispalassa 1945

Kun Pispala oli työläisvaltainen asuma-alue, oli selvää, että vaalitaistelu tultaisiin käymään vasemmistopuolueiden välillä. Vasemmisto oli vuosisadan alusta lähtien saanut Pispalassa 80-85 % annetuista äänistä. Porvaripuolueet keskittivät vaalityönsä muille alueille.

Kommunistien vaalityöstä

Tampereen läntisten esikaupunkien (Pispala, Tahmela, Epilä, Rahola, Lamminpää, Lielahti) vaalityön käynnistäjänä toimi Pispalan Kommunistinen Yhdistys, joka oli perustettu 21.12.1944. Lisäksi oli 1.1.1945 ehditty perustaa SKDL:n Pispalan Yhdistys. Niiden toimesta perustettiin paikallinen vaalikomitea, johon kuului edustajia eri järjestöistä ja alueilta.

Kommunistien vaalityö perustui suurelta osin henkilökohtaiselle vaikuttamiselle ja vakuuttamiselle. Sen sijaan, että vaalimainokset olisi vain työnnetty postiluukusta sisään, ne vietiin asuntoihin sisään, annettiin käteen ja asiaa selvitettiin samalla suullisestikin. Alue oli jaettu vaalityöntekijöiden kesken niin, että jokainen toimi alueella, jossa hänet tunnettiin. Tällöin oli helppo päästä sisään ja alkaa keskustelu. Kommunistit ilmoittivat jakaneensa alueella vaaleihin liittyviä painotuotteita yli 50 000 kappaletta, ’kotikäyntejä’ tuli vähän yli 20 000. Jokaisessa taloudessa tuli siis käytyä lukuisia kertoja.

SKDL järjesti 15.3. ulkona Pispalan torilla. vaalijuhlan. Puhujina olivat Elli Stenberg ja Hugo Lehtinen. Vaikka oli vielä talvi, saapui paikalle 1000-1500 ihmistä.

”Viimeisenä mainosvetona oli alueellamme kumpanakin vaalipäivänä liikkunut tunnuskilpiä kantava, punaisilla airuenauhoilla varustettu iskuryhmäkulkue. Tämä iskuryhmäkulkue oli erittäin onnistunut ja se saikin osakseen kiittävät arvostelut ja iskuryhmän jäsenet kertoivat monien vastaantulleiden ihmisten silmien kostuneen”, kuvailee SKDL:n vaalityöntekijä.

Tiedot perustuvat Aarne Ohriston 11.4. 1945 kirjoittamaan selvitykseen Tampereen läntisten esikaupunkialueiden SKDL:n vaalikomitean työstä vuoden 1945 eduskuntavaaleissa.

Sosialidemokraattien vaalityöstä

SDP:n vaalityö näyttää olleen puolueen perinteisillä linjoilla:
Kansan Lehti, muu vaalimainonta, perusjärjestöjen tilaisuudet, laajemmat vaalijuhlat, henkilökohtainen vaikuttaminen jne. Kansan Lehdellä oli 1945 laaja lukijakunta työväestön keskuudessa. Lehden sivuilla pystyttiin käsittelemään vaalien keskeisiä kysymyksiä laajasti ja esittelemään sosialidemokraattien vaaliehdokkaita. Kun kaikki Tampereen työväentalot olivat toistaiseksi sosialidemokraattien hallinnassa, heidän oli helpompi järjestää niissä vaalitilaisuuksiaan.

Pispalan sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen 25- ja 100-vuotishistoriikeissa ei valitettavasti ole kerrottu SDP:n vuoden 1945 eduskuntavaalityöstä Pispalassa.

SKDL:n ja SKP:n järjestämiä vaalitilaisuuksia:

SDP:n järjestämiä vaalitilaisuuksia:

Sivun alkuun