Pispalan uusi kaava

Pispalan kaavoitusta pohjustavien työryhmien yhteinen tietopiste

 

Työryhmä: Keskustelu/tiedotus

« Edelliset artikkelit

SANTALAHDEN KASVOT ENNEN JA NYT -Vanhoja kuvia ja tarinoita Santalahden alueelta, uutta keskustelua Santalahden maisemasta

Santalahden paperitehtaan työläisiä 1898 Kuva: Esko ja Lea Katajisto / Tampereseura

Tilaisuus Haulitehtaalla tiistaina 29.5. KLO 18

Tilaisuudessa kierretään videokameran kautta kaikilla Santalahden kulttuurihistoriallisilla kohteilla ja nähdään niistä ja alueesta myös runsaasti vanhoja valokuvia ja kuullaan antoisia tarinoita.

Samalla kuullaan ajankohtaista tietoa Santalahden kaava-asioista sekä nähdään kaavasuunnittelun mukaisia maisemahahmotelmia. Vapaa pääsy.

Tilaisuudessa nähtäviä videoita on tilaisuuden jälkeen mahdollista katsoa myös internetistä osoitteesta www.youtube.com/user/pispalanharju

Tiedustelut: Mårten Sjöblom puh: 03-2123213, 0400-232213, marten.sjoblom@maru.fi

Pispalan Kumppanuus ry / Pispalan Moreeni ry

Aloite Pispalan Näsijärvimaisemien suojelemiseksi, 26.10.2011. Lue aloite »

Pispalan Moreeni ry:n mielipide Pispalan asemakaavaluonnoksiin 5.4.2012 Lue mielipide »

Maisemakuvia Pispalasta Santalahteen ja Näsijärvelle

10.5.2012

Kaikki tällä nettisivilla olevat 3D- piirroskuvat maisemista ovat Santalahden maanomistajan kaavakonsultin FCG- Finnish Consulting Group Oy:n 3D-esityksestä (kaavaluonnos A), jonka tarkoitus on esitellä maanimistajien Santalahteen suunnittelemaa uutta asuinaluetta. Ne on valokuvattu tietokoneen näytöltä.

Totuuden nimissä on sanottava, ettei esityksestä saa kovinkaan selkeää kuvaa siitä, miltä maisema tulisi oikeasti näyttämään, jos tämä kaavaluonnos toteutuisi. Tämä johtuu esityksessä Pispalan valtatien alapuolelle “istutetusta” runsaasta uudesta puustosta. Pispalan asukkaiden mielestä nykyistäkin puustoa pitäisi harventaa, jotta järvimaisema saataisiin paremmin näkyviin.

Siksi Pispalalainen pyysi rakennusarkkitehti Sami Kauhasta ja graafikko Ville Kiurua valokuvaamaan maisemaa ja saatavilla olevan tiedon perusteella tekemään hahmotelmat siitä, miltä konsulttien suunnitelman rakennusmassat oikeasti näyttäisivät maisemassa.

He tekivät toivotut hahmotelmat yhdestä osasta maisemaa. Näillä sivuilla myös näkyvä vuonna 1904 Pispalan Rinnekadulta otettu vanha valokuva Santalahden maisemasta on kuuluisan maisemakuvaajan I.K.Inhan ottama. Kauhanen ja Kiuru lähestyivät Inhan maisemaa Pispalan valtatieltä kahdesta kuvakulmasta, ja kuvauspaikat on merkitty tällä sivulla olevaan karttaan.

Tällaiset hahmotelmat selkeyttävät uuden rakentamisen vaikutusta maisemaan. Puolueellisiksi hahmotelmia ei mitenkään voi kutsua, koska kyllä konsultin esityksestä saatava visio maisemasta on paljon karumpaa ja epäselkeämpää.

Ville Kiuru ja Sami Kauhanen

Kauhanen ja Kiuru haluavat kutsua hahmotelmiansa valistuneeksi arvaukseksi. Hahmotelmiin vedetty punainen viiva ei ole heidän kuviin sommittelemansa, vaan Pispalalainen on vetänyt kuviin toivotun ja vaaditun maksimikorkeuden uusille rakennuksille. Viiva perustuu sellaiseen näkemykseen ja linjaan, että uusien rakennusten korkeudet eivät saa ylittää jo aiemmin Santalahteen rakennettujen kerrostalojen korkeutta. Näin säilyisivät Näsijärvimaisemat vielä kohtuullisesti ennallaan ylärinteen asukkaille ja valtatien kulkijoille.

Hahmotelmat on siis tehty konsultin kaavaluonnos A:n mukaisesti ja sisältävät vain Inhan maiseman osan Santalahden alueesta, ja ne ovat siinä mielessä vanhentuneita, että osa alueen muuttuneista kaavaluonnoksista ovat jo valmiita, vaikka eivät vielä ole julkisuudessa. Kaupungin puolesta kaavoitusta ohjaavan Jouko Seppäsen mukaan uudet kaavaluonnokset tulevat nähtäville kesäkuussa 2012.

Näiltä sivuilta voi katsoa Kauhasen ja Kiurun hahmotelmia, juuri nyt otettuja kuvia maisemista nykyisellään sekä konsultin 3D–esityksen vastaavia graafisia kuvia niistä. Lisäämme ja päivitämme mielellämme maisemasivustoja suunnittelijoiden toivon mukaan tekemillä todenmukaisilla ja realistisilla maisemahahmotelmilla uusistakin suunnitelmista. Sivustolla olevat kuvat ovat myös käytettävissä, ja niiden välityksen yhteydessä voimme antaa tarkat tiedot kuvauspaikoista.

Maisemakuvat pääsääntöisesti: Mikko Lehtineva

KARTTA KUVAUSPAIKOISTA

Tällä kartalla ovat ne kuvauspisteet, joista Santalahden maisemaa on kuvattu

KUVAUSPISTE A

Pispalan valtatie 15: Panoraamakuva maisemasta, johon Pispalalainen on merkinnyt punaisella viivalla jo rakennettujen kerrostalojen mukaisen maksimikorkeustason sekä vastaava panoraamakuva maisemasta 3D-esityksestä

I.K.Inhan maisemakuva Santalahdesta hiukan ylempää vuodelta 1904, Tampereen kaupungin kuva-arkisto

A 1) Kuvauspiste Pispalan valtatie 15: Kauhasen ja Kiurun kuva Inhan maisemasta nykyisellään, johon Pispalalainen on merkinnyt punaisella viivalla vaaditun maksimikorkeustason 2) 3D-esityksen vastaava kuva 3) Kauhasen ja Kiurun kuva, johon tuotu heidän hahmotelmansa rakennuksista kaavaluonnoksen pohjalta

KUVAUSPISTE AA

Pispalan valtatie 2D nurkka: 1)Kauhasen ja Kiurun toinen kuvakulma Inhan maisemaan nykyisellään. 2) 3D-esityksen vastaava kuva paikalta suoraan eteen (kuvassa näkyy suunniteltu kevyen liikenteen yhteysväylä Pispalasta Santalahteen) 3)Kauhasen ja Kiurun kuva, johon tuotu heidän hahmotelmansa rakennuksista kaavaluonnoksen pohjalta. Korkea talo on siis sama kuin aiemmassa kuvassa.

KUVAUSPISTE B

Parempi paikka jatkossa Pispalan valtatie 2D:n vierestä kuvaamiseen: Kuvauspiste 10 m keskustan suuntaan Pispalan valtatie 2D:n nurkasta, vasemmalle, suoraan eteen ja oikealle, alla 3D-esityksen vastaavat kuvat

KUVA C

Pispalan Pulteri, Pispalan valtatie 23

KUVAUSPISTE D

Pispalan Pulterin, Pispalan valtatie 23, vastapäätä olevan talon vasen nurkka sekä 3D-esityksen vastaava kuva

KUVAUSPISTE E

Pispalan Pulterin, Pispalan valtatie 23, vasen ikkuna, kuvat vasempaan suoraan eteen ja oikeaan sekä 3D-esityksen vastaavat kuvat

KUVAUSPISTE F

Pispalan Pulterin, Pispalan valtatie 23, oikea ikkuna, kuvat vasempaan, suoraan eteen ja oikeaan sekä alla 3D-esityksen vastaavat kuvat

KUVA G

Pulteri ylhäältä ilmoista 3D-esityksessä

KUVAUSPISTE H

Pispalan valtatie 27 lähellä olevat portaat, porrastasanteelta vasempaan, eteen ja oikeaan sekä vastaavat kuvat 3D-esityksestä

Kuva: Ilpo Mikkonen

H Kuvauspiste: Pispalan valtatie 27 lähellä olevat portaat, porrastasanne, talvinen kuva vasempaan

KUVAUSPISTE I

Pispalan valtatie 27 lähellä olevilta portailta 5 m Ala-Pispalan suuntaan, vasempaan, suoraan ja oikeaan ja vastaavat kuvat 3D-esityksestä

KUVAUSPISTE J

Pispalan valtatie 33A:n Ala-Pispalan puoleisen nurkan kohdalta, bussipysäkiltä, vasempaan, suoraan ja oikeaan sekä vastaavat kuvat 3D-esityksestä

KUVAUSPISTE K

Pispalan valtatie 35A:n kohdilta, sen keskustan puoleiselta nurkalta, portailta Näsijärvelle päin, vasempaan, suoraan ja oikeaan sekä vastaavat kuvat 3D-esityksestä

K Kuvauspiste: Pispalan valtatie 35A:n kohdilta, sen keskustan puoleiselta nurkalta, portailta Näsijärvelle päin, kuva suoraan eteen, portaat näkyvät

KUVAUSPISTE L

Pispalan valtatie 41:n kesken kohdilta, haulitornin vastapäätä, vasempaan, suoraan ja oikeaan sekä vastaavat kuvat 3D-esityksestä

KUVAUSPISTE M

Pispalan valtatie 41:n kesken kohdilta, haulitornin vastapäätä, toiselta puolelta katua, vasempan, suoraan ja oikeaan sekä vastaava kuva suoraan eteen 3D-esityksestä

KUVA N

Kuvauspiste: Pispalan valtatie 41:n kesken kohdilta, haulitornin vastapäätä, toiselta puolelta katua, yksittäinen kuva haulitornista

KUVAUSPISTE P

Pirkankadun ja Tipotien risteyksestä, kuvat vasempaan, suoraan eteen ja oikeaan

KUVAPISTE Q

Pirkankatu 39 Pispalan puoleiselta nurkalta, 3D-esityksen kuva vasempaan ja ilmakuva

KUVAUSPISTE S

Pirkankatu 41 keskustan puoleiselta nurkalta, kuvat vasempaan ja oikeaan

T ILMAKUVIA 3D-ESITYKSESTÄ, HAULITORNIN MAASTO

TT ILMAKUVIA 3D-ESITYKSESTÄ, PULTERI JA PYÖRÖTALO

Pulterin ja Pyörötalon lisäksi näissä kuvissa voi nähdä aluelle jo aiemmin rakennettujen kerrostalojen korkeussuhdetta nyt suunniteltuihin

TTT ILMAKUVIA 3D-ESITYKSESTÄ, RAJAPORTIN SAUNAN MAASTO

3D-esitys: Rajaportin saunan (Pispalan valtatie 9) voi paikallistaa Pispalan ja Santalahden väliin suunnitellun kevyenliikenteen ylikulkuväylän perusteella (vastapäätä sitä)

ESIMERKKEJÄ PUUSTOSTA 3D-ESITYKSESSÄ

Pirkanmaan maakuntamuseo:
Kultuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kuntoarvio »

Pispalan asukasyhdistys ry:
Lausunto Pispalan kaavaperiaatteesta 14.3.2011 »
Mielipide asemakaavan suojelu-ja rakennusoikeustarkasteluun, 15.8.2010 »

Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys ry:
Mielipide asemakaavan suojelu-ja rakennusoikeustarkasteluun, 11.8.2010 »

Satu Hassi ja Jukka Valjakka:
Mielipide asemakaavan suojelu-ja rakennusoikeustarkasteluun, 16.8.2010 »

Eeva Keppo:
Mielipide asemakaavan suojelu-ja rakennusoikeustarkasteluun, 16.8.2010 »

« Edelliset julkaisut

Työryhmien julkaisut

Viimeisimmät julkaisut