Punainen Pispala

Työväentalo 1921-1930

1921

 • Työväenyhdistyksestä tuli taloudellinen yhdistys, tehtävänä työväentalon ja sen toiminnan ylläpitäminen

1922

 • Pispalan Työväennäyttämö esitti 'Sysmäläisiä'

1923

 • Perustettiin Pispalan sos.dem. työväenyhdistys, joka liittyi jäseneksi Pispalan työväenyhdistykseen
 • Talolle rakennettiin kulissisuoja ja ns.vedenheittoputka

1924

 • Pispalan työväen paikallisjärjestö alaosastoksi PTY:hyn

1925

 • Pispalan työväen Auto-Osuuskunnan perustava kokous
 • Ehdottiin elävienkuvienteatterin perustamisesta

1926

 • 11.11. päätettiin siivouttaa yhdistyksen huoneet, palkasta päätettiin: naisille 3,50mk/tunti ja miehille 5-6mk/tunti

1927

 • Pispalan Työväenyhdistyksen 25-vuotisjuhla
 • Järjestettiin suuret arpajaiset työväentalon remonttia varten
 • Tehtiin suuria korjaustöitä, mm. uusi toinen kerros, Aatto Koivunen teki eristystyöt

1928

 • Aloitettiin 'Työväen Lehden' painotalon rakentaminen työväentalon taakse, mutta rakentaminen jäi kesken
 • Aatto Koivunen kuoli, hautajaiset pidettiin Tampereella, yhdistys varasi autoja pispalalaisten kuljettamiseksi sinne, hautajaisten jälkeen tilaisuus Pispalan työväentalolla.

1929

 • Pispalan Alun 20-vuotisjuhla työväentalolla

1930

 • Työväentalo suljettiin ja sinetöitiin heinäkuussa, sisälle taloon jäi mm. Alun voimisteluvälineitä

Pispalan työväentalolla toimineet järjestöt

Pispalan työväenyhdistyksen V.- ja U-seura Alku. Perustettu 1909, lakkautettu Pirkkalan kihlakunnanoikeuden päätöksellä 29.10.1932.

Ihanneliiton osasto. Lasten osasto. Toimi kansalaissotaan asti.

Järjestönuorten osasto. Perustettu 1917. Lakkautettu Järjestönuorten liiton lakkauttamisen yhteydessä 1930.

Sosialidemokrattinen nuoriso-osasto. Sos.dem. Nuorisoliitto perusjärjestöineen lakkautettiin Helsingin raastuvanoikeuden päätöksellä 11.4.1923.

Pispalan sosialistinen nuoriso-osasto. Perustettiin 1924 Sos.dem. nuoriso-osaston lakkauttamisen jälkeen. Lakkautettiin Sosialistisen nuorisoliiton lakkauttamisen yhteydessä 1925.

Pispalan opintoyhdistys. Työläisnuorisojärjestö, joka perustettiin Sosialistisen nuoriso-osaston toiminnan tultua estetyksi vuoden 1926 alussa. Toiminta estettiin lapualaiskauden alettua 1930 ja lakkautettiin virallisesti 1931.

Pispalan sosialistinen työväenyhdistys. Sosialistisen Työväenpuolueen osasto, jonka toiminta lakkasi Sos. Työväenpuolueen lakkauttamisen yhteydessä 1924. Yhdistys oli perustettu sen jälkeen, kun Pispalan työväenyhdistyksestä oli muodostettu taloudellinen yhdistys 1921, eikä sitä näin ollen liitetty minkään puolueen osastoksi.

Pispalan Työväen Paikallisjärjestö r.y. Perustettu helmikuussa 1924 vasemmistolaiseksi työväen puolueosastoksi kun Sosialistinen Työväenpuolue ja sen paikalliset osastot lakkautettiin. Paikallisjärjestö lakkautettiin Pirkkalan kihlakunnanoikeuden päätöksellä 10.2.1932. Yhdistys ei kuulunut mihinkään puolueeseen.

Pispalan sosialidemokraattinen yhdistys r.y. Sos.dem. puolueen osasto. Perustettu sen jälkeen kun Pispalan työväenyhdistys marraskuussa 1920 erosi sos.dem. puolueesta.

Suomen Rakennustyöväenliiton ammattiosasto 24. Lakkautettu Rakennustyöväenliiton lakkauttamisen yhteydessä.

Lielahden selluloosatehtaan ammattiosasto.

Santalahden pahvi- ja paperitehtaan ammattiosasto.

Epilän Nahkatehtaan ammattiosasto.

Suomen metallityöläisten Liiton Epilän ammattiosasto.

Epilän tapetti- ja värityötekijäin ammattiosasto. ( Tapettitehtaan ja Winterin a o. )

Pispalan työväentalon ja työväenyhdistyksen piirissä itsenäisten järjestöjen lisäksi, joinakin aikoina kuitenkin melko itsenäisesti toimi m.m. Pispalan työväen sekakuoro ja Pispalan työväen näyttämö

Myös vuosina 1928 - 1929 Tampereen työväen vaalikomitea, joka oli työväen ja pienviljelijäin vaaliliiton vaalityötä järjestävä elin, toimi ja piti kokouksiaan Pispalan työväentalossa.

Lähde: Leo Suonpään kirjoitus 'Pispalan Työväenyhdistys (1902 - 1932.)'. Kirjoitus on Kansan Arkistossa.