Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

10 Ajurinkatu 14

Tonttityyppi:tyhjä täydennysrakennettava tontti

Tontti ja lähiympäristö Katujen risteyksessä monimuotoisella länsirinteen alueella oleva rakentamaton tontti. Lähiympäristön mittakaava ja rakeisuus vaihtelee. Pohjoispuolen tontille on rakenteilla uusi talo. Itäpuolella on moderni räystäätön ja jyrkkäkattoinen rakennus, joka rajautuu Ajurinkatuun. Länsipuolella on tiiviisti 1900-luvun alussa rakennettu rakennuskokonaisuus, jonka katunäkymä polveilee kauniisti Mooseksenmäenkadun puolella.

TTY:n arkkitehtuurin opiskelijoiden historian ammattikurssi II:n harjoitustyön ‘Pispala-täydennysrakennus’ tavoitteena oli suunnitella pispalalainen täydennysrakennus, Pispala-talo, huomioiden ympäristön historialliset ominaisuudet.