Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

7 Kannaksenkatu 11

  • Perustiedot
  • rakennusvuosi: 1920-luku
  • k-osa/kortteli/tontti: Ylä-Pispala/ 1034/ 9
  • alkup. käyttö: asuminen (4 taloa, 20 asuntoa)
  • nyk. käyttö: asuminen
  • kerrosluku: 1-2
  • laajuus: ?
  • tontin koko: n.910 m²
  • rak.oikeutta käytetty: n.560 kem²
  • toteutunut tehokkuus: e=0,6

Kuva Kannaksenkadulta pääsee suoraan ylimpään kerrokseen. Talossa on kaikkiaan neljä kerrosta kellarikerrokset mukaan lukien. Korkea talo ei ole häiritsevä Kannaksenkadun eikä Tahmelan viertotien puolelta. Ratkaisu on pispalassakin harvinainen. Kannaksenkatu 17:ssä toteutetaan parhaillaan saman tyyppistä hanketta, mutta rakennuskassa on korkeampi ja muutenkin suurempi.

Kuva Rakennukset sijaitsevat rinteen kahdessa korkeuskäyrien suuntaisessa rivissä. Tällä on saatu aikaan suojaisa piha vaikeasti rakennettavaan rinteeseen.

Tonttityyppi:Pienirakeinen, tiiviisti rakennettu jyrkkä rinnetontti

Vuorenmaan valtakunta sijaitsee erittäin jyrkässä rinteessä. Rinnettä pidettiinkin aikoinaan kelvottomana rakentamiseen. Vaikea rakentamispaikka on ratkaistu aikoinaan usealla eri rakennuksella, jotka toimivat samalla pengerryksinä. Portaat on sijoitettu rakennusten väliin ja sokkelin viereen. Rakennuksilla on saatu aikaan tiivis ja suojaisa piha, joka on kuin välitasanne pitkässä portaassa. Rakennukset ovat korkeuskäyrien suuntaisia lukuun ottamatta yhtä taloa. Kokonaisuuden kertovuus on säilynyt hyvin.

Kannaksenkadun varressa olevassa asuinrakennuksessa on kaksi päällekkäistä kellarikerrosta ja kaksi maanpäällistä kerrosta (ylin on mansardikattoinen ullakkokerros). Kerrosten sisäänkäynnit ovat erikoisia. Ylimpään kerrokseen tullaan Kannaksenkadun puolelta, 1. maanpäälliseen kerrokseen pihasta, ylempään kellarikerrokseen rakennuksen sivulla olevista portaista ja alimpaan kellarikerrokseen alarinteen puolelta.

Tontti on esimerkki maanpäällisten käyttökellareiden onnistuneesta rakentamisesta jyrkässä rinteessä silloin, kun rakennusmassat ovat kohtuullisen pienet ja kapearunkoiset.

Kuva Rakennukset muodostavat tiiviin kokonaisuuden.