Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

8 Punkkerikatu 6

  • Perustiedot
  • rakennusvuosi: muutos 1991
  • k-osa/kortteli/tontti: Ylä-Pispala/ 1032/ 18
  • alkup. käyttö: asuminen
  • nyk. käyttö: asuminen
  • kerrosluku: 2
  • laajuus: 1 asunto
  • tontin koko: 288 m²
  • rak.oikeutta käytetty: 143 kem²
  • toteutunut tehokkuus: e=0,5

Rakennustyyppi:Pispalalainen täydennysrakennus, korotus ja laajennus

Rakennustyyppi edustaa mittasuhteiltaan, massoittelultaan ja yksityiskohdiltaan hyvää pispalalaista täydennysrakennusta. Rakennuksen eteläsiipi muodostuu vanhasta pienestä talosta. Vanhaa osaa on myös korotettu, mikä lisää rakennukselle pispalalaisille taloille luonteenomaista pystysuuntaisuutta. Rakennus on massaltaan siro. Runkosyvyys on vain 4,5 m.

Rakennuksen pohjoissiiven laajennusosan mittasuhteet on sopeutettu taitavasti vanhaan osaan. Julkisivut ovat laajentamisen yhteydessä yhdenmukaistettu moderniin, mutta pispalalaiseen henkeen. Lautavuoraus ja ikkuna-aukotus jatkaa Pispalalle tyypillistä yksinkertaista linjaa. Ulko-oleskelu on järjestetty taitavasti rakennusmassojen sisäkulmaan maantason tuntumaan terassina ja on vältetty hallitsevien pilarija palkkirakenteisten parvekkeiden rakentaminen.