Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

5 Pispalanharju 29

  • Perustiedot
  • rakennusvuosi: 1927
  • k-osa/kortteli/tontti: Ylä-Pispala/ 1306 / 2
  • alkup. käyttö: asuminen (12 asuntoa) ja yleinen sauna
  • nyk. käyttö: asuminen
  • kerrosluku: 2
  • laajuus: n. 8 asuntoa
  • tontin koko: 580 m²
  • rak.oikeutta käytetty: 570 kem²
  • toteutunut tehokkuus: e=1,0

Kuva Komeasti maisemassa kohoava savupiippu ja pääty. Kuvassa päädyn mittasuhteet.

Kuva Pispalanharjulta avautuu rakennuksin kehystetty järvimaisema.

Kuva Suojaisaa pihaa leimaa 1970-luvulla rakennettu porras- ja sivukäytävärakenne.

Kuva Provastinkadun varteen rajautuva entinen julkinen sauna ja betonipintoinnat edustavat karua pispalalaista kadunrakennustapaa.

Tonttityyppi:Pispalalainen vuokratalotontti, jossa suuri rakennustehokkuus

Harjun laella kolmen kadun rajaama suurikokoinen entinen vuokratalo, joka on suuresta rakennustehokkuudesta huolimatta sopeutettu hyvin vaativalle rinnetontille. Talo edustaa tyypiltään kaupunkirakennusta.

Rakennuksen korkea massa sijoittuu kohtisuoraan korkeuskäyrien suuntaan tontin ja kadun rajaan. Korkeasta rakennustehokkuudesta huolimatta rakennuksen sijoittaminen tontin reunaan jättää käyttökelpoisen pihan tontin länsisivulle ja antaa rakennukselle jäntevän vaikutelman. Kapearunkoisen rakennuksen korkea pääty nousee maisemassa ryhdikkäästi. Korkeuskäyrien suuntaisena suuri julkisivu hallitsisi Pispalan harjun etelärinteen maisemaa häiritsevästi.

Yksityiskohdat ovat pääasiassa hyvin säilyneitä ja luontevia lukuun ottamatta sopimatonta 1970-luvun sisäpihan porrasja sivukäytäväratkaisua.

Tontin jyrkkyys on ratkaistu Provastinkadun varteen sijoitetulla betonirakenteisella yleisellä saunarakennuksella. Taitavasti muutetut betonijulkisivut ovat hyvä esimerkki pispalalaisesta rosoisesta rakentamistavasta. Rakennuksen alarinteen puoleisessa kellarikerroksessa sijainneen entisen yleisen saunan jäljet ja kertovuus ovat säilyneet julkisivuissa, vaikka saunatiloja on myöhemmin muutettukin.

Kohde on hyvä esimerkki siitä miten suurikin rakennustehokkuus voidaan toteuttaa Pispalassa ympäristöön sovittaen, kun muotokieli on yksinkertainen ja konstailematon. Vastaavan rakennustehokkuuden toteuttaminen yhdenperheen taloon on mahdotonta. Kyseisen tyypin toteuttaminen Pispalaan nykyrakentamisen keinoin on vaativa tehtävä.

Kuva Pispalanharjun puoleinen pääty rajaa selkeästi katutilaa.