Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

2 Portaanpää 11

Kuva Uuden ja vanhan osan hahmot voi erottaa helposti.

  • Perustiedot
  • päärak.rakennusvuosi: vanha osa 1910-luku, uusi osa 2000
  • k-osa/kortteli/tontti: Ylä-Pispala/ 1033/ 13
  • alkup. käyttö: asuminen (2 asuntoa)
  • nyk. käyttö: asuminen
  • kerrosluku: 2
  • laajuus: 1 asunto
  • tontin koko: 355 m²
  • rak.oikeutta käytetty: 177,5 kem²
  • toteutunut tehokkuus: e=0,5

Kuva Rakennuksen massa on siro, pystysuuntainen ja pienimittakaavainen. Sisäpiha on elävä ja monimuotoinen.

Kuva Kadun varressa on pieni rakennus, joka onkin laajennus.

Tonttityyppi:pienen rakennuksen laajentaminen erillisellä rakennusmassalla

Tontti sijaitsee rinteessä kahden kadun kulmauksessa. Tontti on ollut aikoinaan suurempi ja siihen on kuulunut myös naapuritalo. Rakennusten ja rinteen rajaama, suhteellisen tiivis sisäpiha on tasainen ja useita metrejä Portaanpää-katua alempana. Pihajulkisivu on katusivua monimuotoisempi, mikä on tyypillistä Pispalassa.

Päivölänkatuun rajautuvaan päärakennukseen on liitetty uudisosa vuonna 2000. Uudisosa on toteutettu erillisenä rakennusmassana. Osat liittyvät toisiinsa matalalla liitososalla. Rakennusmassat erottuvat selkeästi toisistaan. Ratkaisussa pieni, vanha rakennus on säilynyt tunnistettavana. Uusi osa on massaltaan siro ja sopii hyvin Pispalaan. Kattokulma on pispalalaisittain suhteellisen loiva.