Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

6 Mäkikatu 75

  • Perustiedot
  • rakennusvuosi: 1928, julkisivut 1987
  • k-osa/kortteli/tontti: Ala-Pispala/ 1079/ 13
  • alkup. käyttö: asuminen (17 asuntoa)
  • nyk. käyttö: asuminen
  • kerrosluku: 2
  • laajuus: 17 asuntoa
  • tontin koko: 938 m²
  • rak.oikeutta käytetty:740 kem²
  • toteutunut tehokkuus: e=0,8

Kuva Vähävartiankadulta päin.

Rakennustyyppi:muuttunut vuokratalo

L-pohjamuotoinen entinen vuokratalo monimuotoisen Mäkikadun varrella on tyrmäävän suuri. Rakennuksen julkisivut ovat muuttuneet niin paljon, että sen ikää ja yhteyttä alueen muihin 1920-luvun kerrostaloihin on vaikea tunnistaa. Rakennuksen suuri massa korostuu yksinäisenä ympäristössään.

Suhteessa pieni, pohjoisen suuntaan avautuva autopysäköinnille varattu sisäpiha on perinteiseen pispalalaiseen tapaan osa julkista katua. Se muodostaa Mäkikatuun pienen kaupunkiaukion. Rakennuksen luonnetta voi verrata Pispalanharju 29:ään. Molemmat ovat massaltaan ja tonttitehokkuudeltaan suuria, mutta luonteet ovat massan sijoittumisen ja julkisivujen ajallisen kertovuuden puolesta hyvin erilaiset.

Kartta Suojaisaa pihaa ei ole, vaan piha on osa katua.

Kuva Julkisivumuutoksessa on menetetty alkuperäiset yksityiskohdat, jotka liittäisivät talon muuhun
ympäröivään rakennuskantaan. Kuvassa sisäpiha ja itäpääty.