Pieni punainen kirja,Pispalan  kulttuuriympäristöohjelma

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews

Historia - Vanhaa paikannimistöä

Paikallishistoria, kadonneetkin paikat ja edesmenneet henkilöt, elävät paikan nimistössä. Nimistö on monesti myös yksistään suullista perintöä. Nimistö elää ja muuttuu paikkojen ja asukkaiden muuttuessa.

Pispalan kaltaisella alueella, jonka rakentaminen sen vilkkaimpana aikana oli puutteellisesti dokumentoitu, paikannimiin liittyvä historia on erityisen katoavaista. Toisaalta myös lähihistoriaan liittyvä nimistö uhkaa unohtua ilman sen tallentamista.

Kadunnimitoimikunta

1930- luvun lopulla Tampere- seura asetti kadunnimitoimikunnan, joka oli saanut kaupunginhallitukselta tehtävän suunnitella kadunnimistöä muun muassa Pispalan ja Tahmelan alueelle uutta asemakaavaa varten.

Toimikunnan työn aikana kävi ilmi, että alueella on harvinaisen rikas, vanha paikannimistö. Vanhan asutuksen ja Pispalan keskeisestä sijainnista kertovan nimistön toivottiin pysyvän käytössä ja siten säilyttävän alueen perimätietoa. 42 silloisesta kadunnimestä toimikunta ehdotti pidettävän ennallaan kahdeksan.

Kadunnimitoimikunnan työn tulokset julkaistiin vuonna 1942. Kartan alla olevaan valikkoon on koottu tuolloin Pispalan alueelta kerättyä vanhaa nimistöä.

Sivun alkuun