Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Lähde: Pispalan kirjastotalon arkisto.

Alapispalan tasanne ja etelärinne

Multaville viljelyspelloille rakentuneella alueella on lämmin ja suojaisa pienilmasto. Pihoilta ja etenkin alueen eteläreunan rinteeltä avautuu maisema Näsijärvelle. Tonttikoko on pispalalaisittain suhteellisen suuri. Rakennukset sijoittuvat suhteellisen vapaasti tonteille. Maaston salliessa talot ovat kiinni katulinjassa. Maisemaa leimaavat entisten tukkiteiden piirtämät linjat maastossa.