Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Rakennusrivi Pyhäjärvelle Lähde: Pispalan kirjastotalon arkisto.

Rantapellot-Ryytimaa, rakennusrivi ja rantapuisto

Pispalan maanviljely vaiheen muistomerkkinä ovat multavat rantapellot, jotka toimivat Pispalan viheralueena kapean rantapuiston jatkeena. Tätä viljelysaluetta reunustaa mielenkiintoinen vanhojen rakennusten rivi Pyhäjärvelle suuntaavan kadun varrella.