Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Uusi kaupunginosa -Pispalan pihat

Maaston ja maiseman puolesta edellisen puutarhakaupunginosan tyyppinen alue on rakennettu kokonaisuutena yhdessä vaiheessa. Samankokoisiin ruututontteihin jaetulla alueella maaston korkeuserot on tasattu. Sama tasamaa rakennustyyppi toistuu samalla tiheydellä ja mittakaavalla toteutettuna. Alueelle ei muodostu varsinaista katuverkkoa vaan tontit on rakennettu säännönmukaisesti autopaikoituksen, korttelipuistojen ja talohuollon tarpeet huomioiden.

Rakennustehokkuus on suuri ja rakennusten mittakaava yksitotisen iso. Julkisivuissa toistuu rakennustarkastajan ohjeen mukainen suurin mahdollinen pituus 25 metriä ja runkosyvyys 12 metriä. Suuresta rakennustehokkuudestaan huolimatta ympäristön mittakaava ei ole pispalalaisittain tiivis, vaan lähiömäisen hajoava.

Rakennusten ajallisen kerroksellisuuden ja rakennustyypin toistuessa liian suurella alueella kaupunginosa on lähiömäinen eikä hahmotu osaksi omaleimaista Pispalaa.

Lähde: Tampereen kaupungin yhdyskuntapalvelut