Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Lähde: Pispalan kirjastotalon arkisto.

Pispalan valtatieltä rautatiehen

Pispalan valtatien varrella ja pohjoispuolella on asuttu viimeistään keskiajalta lähtien. Vaikka valtatien varsi on kokenut viime vuosikymmeninä suurimmat muutokset, löytyy sen läheisyydestä Pispalan agraarivaiheen vanhasta asutuksesta muistuttavia maalaismaisia, pienipiirteisiä tielinjoja ja asuinpaikkoja.

Harjun laelta ja tasanteelta maisemat suuntaavat sekä Näsijärvelle että Pyhäjärvelle. Rakennukset ja kadut pääsääntöisesti korkeuskäyrien ja kadun suuntaisesti. Rakennusten mittakaava ja rakentamistiheys vaihtelee tiheästä väljään. Maaston tasaisuudesta johtuen pihat ovat yleensä suuret ja käyttökelpoiset.

Lähde: Vapriikki kuva-arkisto