Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Lähde: Jaana Vuori

Puutarhakaupunginosa

Pyhäjärven rannalla etelään lievästi viettävällä rinteellä on viehättävä vanha puistokaupungin osa, joka päättyy jyrkkälle rantatörmälle. Suhteellisen säännönmukainen väljähkö alue poikkeaa Pispalan vapaasta ja tiiviistä rakentamistavasta. Kadut suuntautuvat kohtisuoraan järvelle seuraten mahdollisesti jo sarkajaon aikaisia tilus- ja peltorajoja. Rakennukset sijoittuvat väljille tonteille suhteellisen säännöllisesti pääty kadulle ja pääjulkisivu järvelle suuntautuen. Rakentamistiheys ja koko vaihtelee. Autopaikoitus on pihalla. Monilla tonteilla on oma puutarha.