Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Alueen kohteita on esitetty yksityiskohtaisesti tyyppikorteissa nro 1 Pispalanharju 9 ja nro 5 Pispalanharju 29.
Pispalanharjulta vesisäiliönmäen puistoon.

Pispalanharju

Pian Pispalan Ahteen ja radanvarren, tässä selvityksessä nimetyn pohjoisrinteen-alueen asuttamisen jälkeen rakentaminen levisi harjun laelle ja vasta viimeisenä etelärinteeseen. Pispalanharjun katu kulkee harjun laella, josta avautuu maisema sekä Pyhäjärvelle että Näsijärvelle. Alueen historiallinen maamerkki on Pispan koulu harjun laen länsipäässä.

Rakentamistiheys vaihtelee Pispalalle tyypillisesti tiiviistä normaaliin. Harjun laella rinteen jyrkkyyttä on paikoin tasattu niin, että rakennukset on pystytty toteuttamaan tasamaatyyppeinä. Kadun pohjoispuolella rakennukset ovat yleensä kadunrajassa ja kadun suuntaisesti, kun eteläpuolella on useita rakennuksia, joiden pääty suuntaa kadulle. Näiden päätyrakennusten pihojen yli avautuu maisema etelään. Rakennusten mittakaava vaihtelee suurista monen asunnon vuokrataloista pieniin mökkeihin. Lakialueella pihat ovat suurempia ja käyttökelpoisempia kuin rinnealueilla. Monilla tonteilla autopaikoitus toteutuu luontevasti pihalla.

Viistokuvalähde: Tampereen kaupungin yhdyskuntapalvelut