Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Kuva 1
Kuva 2 Kömpelö, ylikorkein pulterimuurein tuettu pysäköintitasku
Kuva 3
Kuva 4

Autotallit ja muut pysäköintirakenteet tontilla

Perinteisesti Pispalassa on ollut vain vähän yksityisautoja. Sosiaalisen rakennemuutoksen myötä yksityisautojen määrä on kasvanut. Tiheästi rinteeseen rakennetussa kaupunginosassa luontevien autopaikkojen rakentaminen on vaikeaa. Yksityisautoilun rajoittaminen tai kieltäminen ei liene todellinen ratkaisu säilyttää katujen kapeus ja katurajalla sijaitsevien rakennusten synnyttämä tiiveys. Luontevat ratkaisut on etsittävä tonttikohtaisesti.

Luonnollisimmin asuntopysäköinti toteutuu pihalla erillisessä tallissa tai taivasalla. Rinnealueilla tontille ajon toteuttaminen on kuitenkin mahdotonta. Jyrkimmillä vanhoilla rinnetonteilla kadunvarsipysäköinti (kuva 1) tai asuntopysäköinnin keskittäminen erillisille, yhteisille paikoitusalueille lienee ainoa realistinen ratkaisu. Tilan ja maaston salliessa tontin rajalle pispalalaisen piharakennuksen tapaan rakennettu yhden auton autotalli on hyvä ratkaisu (kuva 4). Pispankatu 35 uusi piharakennus on hyvä esimerkki, jossa autotalli on mitoitettu peräkkäin kahdelle autolle.

Alarinteeseen sopiva hyvä ratkaisu on rakentaa rakennuksen viereen kadun varteen pengerryksen päälle tasanne, joka toimii näköalapaikkana auton ollessa poissa (kuva 3). Tasanne voi olla myös pieni yhdelle autolle mitoitettu kadunsuuntainen tasku. Erilaiset puoliavoimet katokset eivät sovi lähiötyyppisinä Pispalaan. Katoksissa ainakin kolme sivua tulisi rakentaa umpeen. Päärakennuksen maanpäälliseen kellariin toteutettu autotalli tekee katusivusta yleensä tympeän. Umpinainen, itsenäinen autotalli tai pysäköintipaikka taivasalla ovat luontevat ratkaisut. Samoin vaikeilla tonteilla hyväksyttävä ratkaisu on betonipengerrykseen upotettu talli (kuva 5).

Kuva 5
Suljettu katos muistuttaa luontevaa piharakennusta.