Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Pieni, mittasuhteiltaan kaunis pispalalistalo Pulkkasaarenkadulla.
Simolan pihapiirin rakennusta on korotettu.

Pikkumökit

Rakennustyyppi on nykyasumisen tarpeisiin nähden pieni vanha asuinrakennus. Kun pikkumökki on suurella tontilla, jonka rakennusoikeutta on runsaasti käyttämättä, on rakennustyyppi uhanalainen. Hienoimmat tyyppikohteet ovat yksinkertaisia, hyvin säilyneitä ja kulttuurihistoriallisesti hyvin arvokkaita. Tällaisia esimerkkikohteita ovat kunnostustöitä odottavat Pispalanharju 32 ja Pulkkasaarenkatu 4. Näissä kohteissa täydennysja korjausrakentaminen on suunniteltava taidolla.

Vanhastaan näitä pieniä tuvan ja keittiön asumuksia on laajennettu ja korotettu monessakin eri vaiheessa. Yksi tällaisista kerroksisista laajennuskohteista on Lauri Viidan kotitalo. Liitteen tyyppikorttien kohteet 2 (Portaanpää 11) ja 3 (Rinnekatu 19) esittävät viime vuosikymmeninä toteutetun pienen asuinrakennuksen laajennusratkaisun laajentamalla ja korottamalla. Hienoimmat arvokohteet tulisi pyrkiä säilyttämään muuttamatta. Tällöin ratkaisuna voi olla tontin jakaminen tyyppikortin 1 (Pispalanharju 9) esimerkkejä soveltaen tai tontin täydennysrakentaminen siten, että vanha pieni rakennus säilyy itsenäisenä sivurakennuksena.

Täydennysrakentamisen tai tontinjakamisen avulla suojeltavia pikkumökkikohteita ovat mm. Mäkikatu 69, Kannaksenkatu 2, Erämiehenkatu 14, Pispalanharju 9 ja alla olevassa kuvassa oleva viehättävä Pispalanharju 32, jonka kaupunki omistaa ja joka tästä syystä voisi toimia säilyttämisen ja kunnostuksen esimerkkikohteena.

Pispalanharju 32