Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4

Ulko-oleskelutilat

Pispalan pienillä tonteilla pihalla on ollut tärkeä asumista palveleva rooli. Pihat toimivat kesäkeittiöinä ja puolijulkisina ja - yksityisinä olohuoneina. Kotirappunen on ollut sopiva levähdyspaikka päivänpaisteessa, seinän vierustalla on kasvatettu yrttejä ja saunapolun varressa hedelmäpuita. Alueen sosiaalisen rakennemuutoksen ja asumisen privatisoitumisen myötä pihojen hyötykäyttö on vähentynyt. Ne ovat jopa muuttuneet umpeen istutetuiksi, katseltaviksi koristepihoiksi, jotka tarjoavat asukkailleen näkösuojan naapureilta ja kadulta mutta eivät tilaa oleskeluun.

Pispalan rinteiltä avautuva maisema on yhä tärkeämpi vetovoimatekijä. Uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelun lähtökohtana on maisemaan avautuvat suuret ikkunat, terassit ja parvekkeet. Katetut terassit ja ulokkeelliset, suuret parvekkeet rikkovat rakennusten ehjät julkisivut, muuttavat Pispalan maisemaa ja vähentävät alueen omalaatuisuutta (kuva 4). Rinteeseen porrastettu terassitaloratkaisu ja julkisivun leikkaava nauhaparveke ovat vieraat tulokkaat maisemassa, jonka perustekijöitä ovat äkkijyrkästi suoraan ylös nousevat ehjät rakennusmassat.

Näkymien avaaminen maisemaan ja aurinkoisten ulkooleskelupaikkojen rakentaminen on huomioitu Pispalassa jo vanhastaan. Rakennuksen päätyyn on rakennettu moniruutuinen, erkkerinä ulostyöntyvä maisemaikkuna (kuva 5). Pihan lasikuistin päällä katolla on kuistin ulkomittojen mukaan rakennettu maisemaparveke (kuva 1, 6). Luonteva ulkoterassi on toteutettu pengertämällä rakennuksen yhteyteen rinteeseen tasanne (kuva 5, 7). Molemmat terassiratkaisut nousevat ehjänä rakennusmassana maanpinnalta eivätkä ulokeparvekkeiden tapaan työnny ulos rikkoen selkeää julkisivua. Uusi selkeä ratkaisu on huomaamaton kattoterassi (kuva 3).


Kuva 6
Kuva 5