Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Kuva 1

Uusvanha täydennysrakennustyyppi

Uusvanha täydennystalotyyppi edustaa niitä vuoden 1978 asemakaavan jälkeen rakennettuja uusia asuintaloja, jotka on pyritty sopeuttamaan ympäristöön julkisivuihin päälle liimattujen perinneainesten kuten listojen, pikkuruutuisten ikkunoiden ja muhkeiden kattomuotojen avulla. Näissä tapauksissa on usein unohdettu Pispalan rakennustavan talonpoikainen yksinkertaisuus ja konstailematon tarkoituksenmukaisuus. Kun julkisivuihin on liitetty nykyisellä rakennustekniikalla toteutettuja perinneaiheita, näyttää lopputulos ympäristössään vieraalta kulissilta. Rehellisesti omaa aikaansa edustava uusi Pispalatalo nostaa oikeaan arvoonsa naapuritontin vanhan, patinoituneen talon.

Allaolevista rakennuksista vasemmanpuoleinen ( kuva 2 ) uusvanha huvilatyyppi on mittasuhteiltaan liian suuri ympäristössään. Oikeanpuoleisen ( kuva 3 ) perinteisen poikkipäätyisen maisemaan istutetun pispalalaistalon mittasuhteet ovat luontevat.

kuva 2
Kuva 3