Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Kuva 1
Kuva 2

Tyylirakennukset

Pispalassa on säilynyt joukko rakennuksia, jotka edustavat tiettyä taidehistoriallista tyyliä puhtaasti tai niissä on tunnistettavissa kyseisiä tyylipiirteitä. Edustavimmat kohteet ovat säilyneet rakennusosia ja -materiaalia myöten alkuperäisessä asussaan. Näiden kohteiden korjaus- ja muutostöissä on syytä suosia tyylin mukaisia säilyttäviä ja palauttavia toimenpiteitä.

Kaupunkikuvan kannalta merkittävää on julkisivumateriaalien laadun ja muodon säilyminen. Alkuperäistä julkisivulaudoitusta ei saa Pispalassa uusia vain rakennusmääräysten vaatimien uusien lämmöneristysnormien toteuttamiseksi. Ulkovärityksen valinnassa suositellaan tyylin mukaista väritystä.

Esimerkkeinä tyyppiryhmän kohteista ovat uusrenessanssi-tyyliä edustava Simolan talo Mäkikatu 80 (kuva 1), puujugendtyyliä edustava Pispalanharju 3 (kuva 3) ja Uittotunnelinkatu 9 (kuva 2), 20-luvun klassismia edustava pienkerrostalo Tahmelan valtatie 63 (kuva 4), funktionalismi-tyyliä edustava Rimminkatu 8 (kuva 5) ja nikkarityyliä edustava Yrjö Jylhän kotitalo (kuva 6).


Kuva 3
Kuva 4
Kuva 5
Kuva 6