Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Vuorenmaan valtakunnan tiivis piha
Pispalalainen pihanäkymä Mäkikadulta
Pulteri- ja betonimuurein terassoitu piha Provastinkadun pohjoissivulla

Pihat

Taustaa

Pispalan sosiaalinen rakennemuutos ja asumisen privatisoituminen ilmenee pihojen rakentamisessa ja käytössä. Pihojen hyötykäyttö on vähentynyt. Ne ovat jopa muuttuneet umpeen istutetuiksi, katseltaviksi koristepihoiksi, jotka tarjoavat asukkailleen näkösuojan naapureilta mutteivät tilaa tekemiseen ja oleskeluun. Tonttien muutos- ja uudissuunnittelussa suunnittelijoiden mielenkiinto on siirtynyt pihasta näkymiin, parvekkeisiin tai terasseihin. Pihan entinen rooli puolijulkisena ja puoliyksityisenä kaupunkitilana ja kesähuoneena on muuttunut. Samassa pihan luonteva, avoin suhde julkiseen katutilaan on katoamassa.

Pispalalainen piha

Rakennetaessa pienillä tonteilla ja vaikeissa maasto-olosuhteissa niukat resurssit kohdistettiin välttämättömien tarpeiden tyydyttämiseen. Tontin pinta-ala hyödynnettiin tehokkaasti. Rakentamiseen kelpaamaton jyrkin tontin osa saattoi jäädä luonnontilaan, muuten tasoerot pengerrettiin rakennuksen kivijalassa tai säästöbetonimuurilla siten, että saatiin käyttökelpoisia tasanteita ryytimaalle ja halkokasoille. Tyypillisesti kivirakenteinen piharakennus rakennettiin tontin rajalle osaksi betonipengerrystä. Kun asunnot ja toiminnat jaettiin eri rakennuksiin, oli pihalla oma roolinsa yhteisenä ulkoeteisenä ja kesäolohuoneena. Tarkoituksenmukaisuus ja käyttökelpoisuus määräsivät tontin rakentamista. Pihan muoto oli tarkoituksenmukainen ja luonnollinen. Symmetriset, juhlavat rakennuksesta sisältä ja kadulta katseltavat istutetut pihasommitelmat olivat vieraita. Outo tulokas on pihatyyppi, jossa asuinrakennus autotalleineen ja parvekkeineen on vapaasti keskellä pihaa, joka istutetaan vuorimännyin ja pensasperennoin katseltavaksi, ei käytettäväksi. Samoin tontin korkeat aidat ovat vieraita Pispalassa. Rakennussuunnittelun keinoin on tärkeää luoda edellytykset monimuotoisille toiminnallisille käyttöpihoille. Keinona on rakennuksen pinta-alan jakaminen suhteellisen pieniin rakennusmassoihin ja eri rakennuksiin. Katu- ja pihatilan ja yksityisyyden rajat on Pispalassa usein ratkaistu rakennusten sijoittamisella. Korkeat pensas- ja lauta-aidat sopivat ehkä Pispalan väljiin, puistomaisiin osiin.

Uusi vuorimännyin sidottu pengerretty koristepiha