Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Naapuritonteilla on Mäkikadun varressa yhteinen rapattu pihasaunarakennus. Tontin rajalla kattoväri ja rappauksen kunto vaihtuu. Ylempi kuva kadulta, alempi pihasta.
Piharakennukset Rimminkadulla
Pispankatu 35 uusi piharakennus ja autotalli
Puusepänkatu. Uusi piharakennus toimii sekä pengerryksenä, että meluvallina.

Piharakennukset

Vanhat piharakennukset ovat Pispalan uhanalaisin rakennusryhmä. Käyttämättöminä rakennukset autioituvat ja rapistuvat, ja lopulta ne puretaan. Koska piharakennukset yleensä rakennettiin naapuritontin rajalle tai katua vasten, niiden häviämisen myötä suojaiset pihatilat ja tiivis kaupunkirakenne katoavat.

Asumisen toiminnot jaettiin ennen eri rakennuksiin. Päärakennuksen lisäksi oli ulkohuussi, sauna, eläinsuojia ja halkovarastoja. Piharakennukseen saatettiin rakentaa myös erillinen sivuasunto. Kun nykyään kaikki asumisen tarpeet autotallia myöten sijoitetaan yhden katon alle, kasvavat rakennuksen ulkomitat usein pispalalaisittain liian suuriksi. Jakamalla toimintoja eri rakennuksiin tai toisiinsa kytkettyihin eri rakennusmassoihin, on mahdollisuus säilyttää ja elvyttää sivurakennusten rakentamistapa Pispalassa. Rakennus on lisäksi rimaaitaa luontevampi tapa rajata yksityisyyttä.

Koska piharakennukset rakennettiin pienellä tontilla tontin rajalle ja lähelle muita rakennuksia, ne tehtiin usein paloturvallisuus syistä kivirakenteisina. Lisäksi oli luontevaa upottaa betonirakenteinen rakennus rinteeseen osaksi pengerrystä. Tontin etäisyyksien ja jyrkkyyden salliessa rakennettiin piharakennuksia myös lautaverhottuina. Piharakennusten massan ja katon muodot vaihtelivat rakennuspaikan mukaan. Kattomuotona oli usein yhteen suuntaan laskeva pulpettikatto, jolta sadevedet laskevat aina omalle tontille eikä ylälappeen räystäs ylitä tontin rajaa.

Pispalassa tulisi tukea piharakennusten säilyttämistä ja rakentamista, koska niiden rooli perinteisen tiiviin ja pienirakeisen kaupunkirakenteen säilymisessä on suuri. Kannustimena uudisrakentamisessa voisi olla kivirakenteiden, betonin ja rapatun tiilen, suosiminen ja sallimalla niiden sijoittaminen naapuritontin rajalle.

Alueella on muutama onnistunut esimerkki autotallin rakentamisesta perinteisellä tavalla tontin rajalla olevaan piharakennukseen. Kahden auton talli on kuitenkin runkosyvyydeltään useimmiten liian leveä.

Naapurikiinteistön omistajia tulisi kannustaa yhteisen piharakennuksen rakentamiseen. Vanhastaan alueella on tapauksia, joissa naapuritonteilla on yhteinen piharakennus tai vähintäänkin piharakennusten välissä on yhteinen palomuuri. Naapurit ovat jopa rakentaneet yhteisen piharakennuksen tonttien rajan päälle. Rakennus on jaettu osiin väliseinillä. Jyrkässä rinteessä jaon voisi toteuttaa kerroksittain. Etenkin ahtailla tonteilla, joilla etäisyysvaatimukset on vaikea ratkaista, rajan päälle toteutettu piharakennus saattaisi toimia.

Jatkossa on syytä selvittää mahdollisuus rajoittaa asemakaavan sallimaa maanpäällisen kellarikerrosten rakennusoikeutta siirtämällä sitä piharakennuksiin uudella rakennusjärjestyksellä.

Yksi Pispalan kauneimmista piharakennuksista Pispankadulla. Rakennuksessa on sivuasunto