Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Kuva 1
kuva 2

Muuttunut peruskorjauskohde

Tähän tyyppiryhmään kuuluvat rakennukset, joiden arkkitehtuuri ja rakennushistorian kertovuus on menetetty muuttavien peruskorjausten myötä. Moni 1970-luvun lopulla alkaneeseen peruskorjauskokeiluun osallistunut rakennus muuttui peruuttamattomasti. Alkuperäinen julkisivulaudoitus korvattiin lisälämmöneristeellä ja uudella vuorauksella ja korvauskelpoisetkin ikkunat uusittiin. Ikkunat jäivät kuoppaan uuden julkisivuvuorauksen sisään. Sahapintainen ulkolaudoitus saatettiin listoittaa paneelin jatkoskohdista graafisten sommittelunäkemysten mukaan ilman yhteyttä puujulkisivun rakennusosan tehtävään. Näissä kohteissa haasteena on katkenneen rakentamisen perinteen palauttaminen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Esimerkkityyppikortti 6, Mäkikatu 75

Valokuvissa erityyppisiä muuttuneita vanhoja pispalalaistaloja. Oikean puoleisten talojen (kuva 1, kuva 2) julkisivu on levytetty, paneloitu ja listoitettu sopimattomin materiaalein ja värein. Alla olevat rakennukset (kuva 3, kuva 4) on ylikorjattu siten, että rakennuksen alkuperäisen rakennusajankohdan tunnistaminen julkisivuista on mahdotonta.

Kuva 3
Kuva 4