Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Päärakennustyypit

Pispalan päärakennustyypit on jaoteltu rakennusajankohdan ja tyylin mukaan. Kuusi ensimmäistä tyyppiä ovat ennen sotaa valmistuneita kohteita, joihin kohdistuu muutos, laajennus ja purkutoimenpiteitä, loput tyypit ovat vuoden 1940 jälkeen valmistuneita täydennysrakennuksia.

Ensimmäisten tyyppien kohteet olivat mukana maakuntamuseon rakennusinventoinnissa. Tässä selvityksessä talotyypit on nimetty vapaasti ilman historiallista tai rakennustaiteellista yhteyttä. Tyypitys poikkeaa inventoinnin rakennustyypityksestä.