Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Pispala täydennystalo

Pispala täydennystalotyyppi edustaa vuoden 1978 asemakaavan jälkeen rakennettuja ympäristön mittakaavaan ja rakennustapaan sovitettuja uusia asuintaloja. Yhteistä näille tyypeille on selkeiden, yksinkertaisten ja suhteessa kapeiden ja korkeiden rakennusmassojen sovittaminen taiten rakennuspaikan maastoon. Pispala-talojen julkisivut ovat konstailemattoman yksinkertaiset. Koristeaiheet syntyvät välttämättömistä rakennusteknisistä tarpeista. Tyyppi seuraa Pispalan rakennustapaa materiaalin ja massoittelun puolesta mutta edustaa yksityiskohdiltaan rehellisesti omaa rakennusaikaansa.

Esimerkkinä on tyyppikortin 8 kohde osoitteessa Punkkerinkatu 6 (kuva) ja tyyppikortin 10 kohteet, joissa esitetään TTY:n arkkitehtiosaston Pispalatalo harjoitustyön tuloksia Ajurinkatu 14 rakentamattomalle tontille. Ratkaisuissa on tutkittu erilaisia pispalalaisia massoitteluratkaisuja kyseisellä rinnetontilla.