Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Piirros esittää suositeltavia kerrosten laskemistapoja.

Maanpäälliset kellarit

Pispalan voimassa olevassa asemakaavassa ei kielletä oikeutta kerrosalaan kuulumattoman maanpäällisen kellarikerroksen rakentamiseen. Tästä syystä uudiskohteissa maanpäällinen kellari rakennetaan usein autotallien tai muiden aputilojen käyttöön. Kellarin pinta-alalaskentanormit täyttävät kellarit ovat pieni-ikkunaisia tai ikkunattomia kivijalkakerroksia, jotka köyhdyttävät katukuvaa. Lisäksi maanpäällinen kellari kasvattaa osaltaan rakennusalaa ja rakennuksen korkeutta suhteettomasti. Räikeimmissä tapauksissa maanpäällisiä kellareita on rakennettu kaksi, jotka on porrastettu rinnakkain, jolloin rakennuksen mittakaava kasvaa suhteettoman suureksi (vertaa sivun lopussa olevaa valokuvaa, jossa uudisrakennus nousee vasemmalla).

Inhimillisen katumiljöön säilyttämiseksi maanpäällisten, kerrosalaan kuulumattomien kellareiden rakentaminen täytyy kieltää. Kun tulevaisuudessa maanpäällisen kellarin pinta-ala lasketaan osaksi kerrosalaa, ikkunallisten asuintilojen ja muiden pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen rakentaminen maantasokerrokseen ja autotallien rakentaminen erillisiin piharakennuksiin tulee entistä houkuttelevammaksi. Näin on mahdollisuus elvyttää sekä kivijalkaliikehuoneistojen ja –asuntojen että piharakennusten fyysistä rakennusperintöä Pispalassa.