Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Ullakot

Uusien kaksikerroksisten rakennusten julkisivut ja massat nousevat kohtuuttomin suuriksi, jos kerrosten alle rakennetaan maanpäällinen kellari ja jos lisäksi lämmöneristetyn suoran yläpohjan yläpuolelle tulee erillinen kylmä ullakko. Tästä syystä pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia kerrosalaan laskettavia tiloja suositellaan sijoitettavaksi ullakolle. Ullakoiden rakentamisen myötä julkisivujen korkeus madaltuu, julkisivujen ja aukotuksen suhteet paranevat ja ylimmän kerroksen huoneisiin saadaan lisäarvoa nousevan kattoviisteen alla.

havainnepiirros: ylin sallittu asuinkerros ulottuu vesikattoon