Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Uudisrakennusten rakennusmassojen mittasuhteet poikkeavat Pispalan perinteestä. Ilmakuva länsirinteeltä, lähde Tampereen kaupunki, yhdyskuntapalvelut.

Massoittelu

Pispalalaisten rakennusten massoittelu on yksinkertaista ja selkeää. Rakennukset koostuvat suorista kappaleista, joissa on vain vähän erkkereitä ja muita ulokkeita. L-muotoiset kaupunkipuutalot eivät kuulu Pispalaan. Etenkin katujulkisivut ovat ulokkeettomat. Sisäänkäyntikuistit tai pihasiipi voivat rikkoa suoran pihajulkisivun. Kattomassan ja räystään muoto on myös tärkeää, jotta laaja maisema olisi selvärajainen ja ryhdikäs.

Rakennusmassoja ei ole perinteisesti terassoitu edes jyrkillä tonteilla. Talot ovat olleet tontin jyrkkyydestä riippumatta tasamaatyyppejä, jotka on istutettu rinteeseen vaihtelevan korkuisen kellarin tai sokkelin avulla. Tästä rakennustavasta johtuen alarinteen puolella rakennusmassa nousee äkkijyrkästi ylös ilman terassointia rinteen mukaan.

Puurakennuksen rakennusmassa jakautuu pystysuunnassa puuosaan ja kivisokkeliin. Tämä vaakasuora rajaviiva on perinteisesti samalla korkeudella ehjässä rakennusmassassa eli sokkeliviiva ei porrastu keskellä julkisivua. Poikkeuksena pitkissä rakennusmassoissa sokkelikorkeus polveilee myös massan keskellä. Peräkkäisten erikorkuisten rakennusmassojen sokkelikorkeudet vaihtelevat piirroksen mukaan.