Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Korkeus

Pispalalainen rakennustapa suuntautuu ylöspäin. Tämän perinteen säilyttämiseksi suositellaan etenkin rinnealueilla päärakennuksissa vähintään kahden kerroksen korkeutta. Korkeusvaatimus täyttyy silloin, kun toinen kerros on suurempi kuin puolet toisen kerroksen pinta-alasta. Kaikki maanpäälliset kellarikerrokset on laskettava kerroksiksi. Jyrkällä tontilla toivottu pystysuuntaisuus edellyttää paikoin kahden kerroksen sijoittamista rinteeseen, mikä kasvattaa kerrosluvun kolmeen. Uudisrakennuksessa enimmäiskerrosluku on kolme. Tätä korkeammat yhtäjaksoiset julkisivut ovat sopimattomia, ellei julkisivu peity matalamman erillisen rakennuksen taakse Vuorenmaan valtakunnan esimerkin tapaan.

Vuorenmaan valtakunta (kuva oikealla), takarivin talossa on kolme kerrosta rintessä ja yksi ullakkkokerros maan päällä. Etelärinteen korkea julkisivu jää edessä olevan talon taakse.

Piirroksissa runkosyvyyden ja korkeuden suhde esimerkkikohteissa. Vasemmalta Punkkerikatu 6, Rinnekatu 19 ja Provastinkatu 14.
Rinnekatu 19
Provastinkatu 14