Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Yli 150 krs-m² talo, usean asunnon taloissa suositeltava rungon pituus max. 24 m, esimerkissä ulokkeen etäisyys päädystä 4 m.
Yli 150 krs-m², runkosyvyys max. 8 m

Rakennuksen ulkomitat

Jotta korkeudesta huolimatta alueen pienirakeisuus säilyy, rakennusten runkosyvyyttä pitää rajoittaa. Alle 150 krs-m² rakennusten runkosyvyydeksi suositellaan enintään 5,5 m, yli 150 krs-m² rakennusten runkosyvyydeksi suositellaan enintään 8 metriä.

Yhden perheen taloissa suositellaan rungon pituudeksi enintään 13 m:ä ja useamman asunnon taloissa 24 m:ä. (piirroskaaviot)

Suhteiltaan hyvissä esimerkkityyppikohteissa rakennuksen runkoleveyden suhde korkeuteen on maanpinnasta harjakorkeuteen mitattuna ylärinteen puolella jopa 1:1,2, alarinteenpuolella 1:1,7.

Enintään 150 krs-m², yhden perheen talo,
suositeltava rungon pituus max. 13 m,
esimerkissä ulokkeiden ja L-sakaran pituus 3 m.
Enintään 150 krs-m², runkosyvyys max.5,5 m