Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Uudisrakennuksen koko on Pispalassa ylimitoitettu. Kohteessa on liian korkea julkisivu ja syvä runkomitta.

Rakennusten sijoittaminen tontille

Päärakennusten sijoittamisen perinne vaihtelee Pispalan eri alueilla. Tiiviin katukuvan aikaansaamiseksi suositellaan yleensä rakennusten rakentamista kadunsuuntaisesti kiinni katu- tai tontinrajaan. Rakennus on useimmissa tapauksissa katuaitaa luontevampi tilanrajaaja. Pispalassa rakentamisen tiiveys vaihtelee tonteittain eikä siellä ole pitkiä suljettuja katunäkymiä puhumattakaan umpeen rakennetuista kortteleista. Kaupunkirakenteen tiiveyden vaihtelun turvaamiseksi suositellaan päärakennuksen kadunsuuntaisen sijoittamisen rinnalla harkitusti rakennuksen massan sijoittamista kohtisuoraan katua vastaan. Uudisrakennuksilla ei saa pimentää ylärinteen naapureiden pihoja eikä peittää näkymää maisemaan.

Piharakennukset suositellaan sijoitettavaksi rinnetonteilla osaksi pengerrystä ja yleensä tontin rajalle. Piharakennuksen voi luontevasti sijoittaa myös rinteen vastaisesti. Piharakennukset rajaavat tehokkaasti pihaa ja tontin rajalle rakennettaessa säästyy pienikin pihamaa käyttökelpoisena. Aitoja tonttien rajaamiseen on perinteisesti Pispalassa käytetty vain vähän.

Rakennusmääräysten mukaan pääikkunoiden edessä tulee olla vapaata tilaa vähintään 8 metriä. Vaatimus toteutuu varmimmin, kun rakennuksen pääjulkisivu avautuu omalle tontille tai katualueelle. Vanhoissa ahtaasti rakennetuissa pispalalaistaloissa 8 metrin ikkunaetäisyysvaatimus ei toteudu. Etäisyysvaatimuksesta tulisikin joustaa myös uudisrakennusten osalla, huomioiden kuitenkin paloturvallisuusvaatimukset.

Pispalassa rakennusten sijoittaminen tulee ratkaista rakennusja kaavoitushankkeissa tonttikohtaisesti. Taustana suunnitteluun on jatkotyössä syytä tutkia muuttuneiden ja rakentamattomien tonttien muutoksia vertaamalla nykytilannetta esimerkiksi 1930-luvun lopun karttaa.