Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Sisäänkäynnit, kuistit ja ovet

Sosiaalisen rakennemuutoksen ja privatisoitumisen seuraukset näkyvät myös sisäänkäyntien rakentamisessa. Kun pieniä erillisasuntoja yhdistetään suuremmiksi, sisäänkäyntien määrä vähenee ja historiallinen kertovuus katoaa. Tästä syystä suositellaan ovien säilyttämistä julkisivuilla kertovuuden vuoksi, vaikka ne eivät toimisi kulkureitteinä. Sivuasuntojen suosimisella myös uudisrakennuksissa on mahdollisuus lisätä sisäänkäyntien määrää ja elävöittää katukuvaa.

Pispalassa katujulkisivut ovat yleensä urbaanit ja ulokkeettomat. Sen sijaan pihajulkisivu polveilee sisäänkäyntikuistien ja siipiosien mukaan (esimerkki alla oleva kuva vasemmalla). Tästä syystä Pispalassa kuistit eivät kuulu katujulkisivuille. Poikkeuksen muodostavat tontin perällä sijaitsevat rakennukset.

Tahmelan viertotien ja Pättäränkadun kulmatalossa (kuva alla) sisäänkäyntejä on korostettu vähäeleisesti ja kauniisti pilarein ja katoksella. Maantason pinnoitteena on kenttäkiveys.